DN: “Nischade sökmotorer allt vanligare”


Hasse Eriksson på Dagens Nyheter skriver att nischade sökmotorer blir allt vanligare.  Jag tror honom. Och – jättebra – eftersom det är vad jag ägnar i princip all min tid åt (läs: Newsdesk – ledande söktjänsten för pressinformation). Men var tog researchen vägen? Ser ingen fakta. Hasse skriver i sin artikel att “Det menar aktörer som DN talat med.”. Något som inte riktigt kändes särskilt pålitligt. Men ok. Så kanske det är.

Nu till lite kul angående att “nischade sökmotorer” blir allt vanligare.

1) Så hur vanliga är dem egentligen? Söker man efter just “nischade sökmotorer” på en av världens största och mest erkända sökmotorer, Google, så får man nästan inga träffar alls. Spelar egentligen ingen roll hur man söker; “nischad* AND sökmotor*”, “nischad sökmotor”, “nischade sökmotorer”.  (Söker man på “söktjänst*” eller “sökmotor*” så blir det i alla fall betydligt fler träffar.)

2) Söker man efter “Fredrik Reinfeldt” på Picsearch så får man upp rosig man som inte alls liknar Fredrik. Eller är det Fredrik i mittersta raden, andra bilden från höger? Frågan är om jag helt enkelt identifierat en del av Picserach’s affärsmodell?

fredrik-reinfeldt.jpg

Twingly goes South Africa


I ett pressmeddelande Newsdesk så meddelar Primelabs följande: “Sunday Times i Sydafrika väljer Primelabs sökmotor Twingly® för att skapa symbios med lokala bloggar.”

I februari kunde vi konstatera att bland andra Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet började jobba med Twingly för att öka sitt läsarvärde med hjälp av bloggar. Med dessa samarbeten som förebild så har Primelabs alltså knutit sin första affär utanför landets gränser.

Sunday Times grundades 1906 och har över tre miljoner läsare av den veckovisa pappersupplagan.

Colin Daniels, New Media Strategy Manager på Sunday Times, säger om Twingly:
“Twingly är en av de mest spännande produkterna som lanserats sedan RSS blev en etablerad
webbstandard. Twinglys största styrka är snabb acceptans och den starka koppling den skapar
mellan bloggare och traditionell media.
Det blir spännande att integrera Twingly i vår framtida nyhetssajt och göra det till en av
huvudkomponenterna i vår onlinestrategi. Det kommer innebära ett stort steg framåt i arbetet
med att engagera våra läsare och skapa en symbios med den lilla men stadigt växande skaran
av afrikanska bloggare. Det innebär fördelar för alla inblandade!”

Läs även Svenskans pressmeddelande om sitt samarbete med Twingly.

Färsk uppsats: Bloggarna är trovärdiga opinonsbildare – och därmed intressanta för PR-kommunikatörerna


I inlägget “Nyckeln till blogg-PR är ömsesidig öppenhet” på Bisonblogg fick jag nys om den färska uppsatsen: “Marknadsföring via personliga bloggar- trovärdigt och styrbart?”. Uppsatsen skrevs av Sara Borg Sandra Branthammer Kristofer Olsson och behandlar ämnet marknadsföring via personliga bloggar. Den bygger på en studie som genomfördes höstterminen 2006 och framlades vid Ekonomihögskolan, Lunds Universitet.

Syftet med uppsatsen var “att studera vilka faktorer som gör bloggen trovärdig utifrån ett marknadsföringsteoretiskt perspektiv”.

– Vi vill dessutom undersöka om bloggen har ökat möjligheten till att styra word of mouth. Baserat på detta vill vi se om bloggen kan vara både trovärdig och öka möjligheten till att styra word of mouth, skriver författarna i inledningen av uppsatsen, där även följande analys görs:

– Vår analys visar att bloggen ses som trovärdig då det är ett uttryck för word of mouth. Bloggens trovärdighet kan påverkas ytterligare positivt i och med en ökad sannolikhet för identifikation för mottagaren, samt av öppenhet. Detta förstärks av bloggarnas roll som opinionsledare samt av mediet i sig. Slutsatserna kring bloggens styrbarhet visar att företag sammantaget torde ha möjlighet till ökad påverkan över det kommunicerade budskapet. Det är således möjligt för bloggen att vara trovärdig och även kunna påverkas av företag i marknadsföringsföringssyfte. Nyckelfaktorn är ömsesidig öppenhet.

Personligen anser jag att det är upp till varje enskild konsument av information att själv kritisk granska den som producerat informationen för att på så sätt skapa sig en uppfattning om huruvida producenten (den som producerat informationen) är trovärdig eller inte. Här krävs att konsumenten tar hänsyn till en mängd faktorer som exempelvis syftet med informationen. Enligt min mening så är det, i detta fall, tämligen irrelevant huruvida det är en bloggare eller en traditionell journalist som producerat informationen.

Ladda ner uppsatsen här: uppsatsen.pdf

Mediakonsumtion 2015


Eftersom det bland bloggare har pratats en del om Robin Sloans kortfilm om hur mediakonsumtionen förändrats de senaste 20 åren, så finns det anledning att också visa den. Släck ljuset och klicka på bilden.

googlezon1.jpg

Epic 2014 is the original flash online movie made by Robin Sloan for the Museum of Media HistorySet in 2014 it charts the history of the Internet, the evolving mediascape and the way news and newspapers were affected by the growth in online news. 

It coined the word “Googlezon” from a future merger of Google and Amazon to form the Google grid, and speaks of news wars with the Times becoming a print only paper for the elite culminating in EPIC Evolving Personalised Information Construct

As a flash animation, this film is extraordinary, not just for it’s use of technology but for it’s fantastic perception looking forward. 

Epic 2015 is a new updated vision of the future set in 2015.

Från nyhetsrapportering till diskussion


Jinge skriver i sitt inlägg “DN skriver om Twingly” bl a att “diskussionen breddas, och till viss del förbättras” när relevanta blogginlägg länkas till tidningarnas artiklar.

Det som är så spännande med denna utveckling är att dagstidningarnas redaktionella arbete aldrig har gått ut på att vara just en “diskussion” utan en förmedling/rapportering av nyheter och andra redaktionella inslag.

Visst – själva förmedlingen föregås nästa alltid av ett mer eller mindre omfattande researcharbete med inslag av interaktion; diskussioner med diverse källor, men i samband med, och efter själva förmedlingen, rapporteringen så har en diskussion aldrig varit ifråga.

Det har funnits “läsarbrev”, “debattinlägg”, och liknande, som redaktionen tids nog ev svarat på. Men detta vill åtminstone jag inte kalla för en “diskussion”.

Det som nu håller på att hända, är att DN och liknande, bjuder in till diskussion, och även skapat förutsättningar för att en sån ska kunna florera.

Om denna utveckling fortsätter så kommer DN och liknande media mer få karaktären av “communities” med mer eller mindre utvecklade “diskussionsforum”. Där deltagarna (fd läsarna) själv få kritiskts granska och dra slutsatser av det som skrivs.

Nu hoppas jag på att Karin Rebas kommenterar både det jag och Jinge skriver,  i sin blogg, som efter en ping på www.twingly.se, snart kommer dyka bredvid sin artikel på DN’s ledarsida.

Platta företag i en platt värld


Karin Rebas skriver idag på ledarsidan att vi är på väg “mot en plattare värld“. Vi som jobbat inom och inte minst för denna platta värld i många år, lyftar knappast på ögonbrynen inför det som skrivs och sägs. Vi har via våra RSS-läsare läst om, och via våra bloggar, debatterat detta ämne sen länge. Däremot tycker jag det är intressant och glädjande att ämnet äntligen lyfts fram i traditionella massmedia. Det är en seger. Och ett erkännande för det vi jobbat för så länge.

I egenskap av att vara upphovsman och grundare till Newsdesk så vill jag särskilt ta fasta på detta som Karin skriver: “Nu flyttar webb 2.0 också in på företagen: allt fler företag inser att de måste diskutera öppet med sina kunder för att kunna locka konsumenter som är bortskämda med interaktivitet“.

Newsdesk har sen snart fem år verkat för att företag och organisationer ska förstå hur mediebilden har förändrats och hur de ska utnyttja detta i sin “PR-kommunikation”, så att såväl företagets som journalisternas (även “citizen journalists”) önskemål tillgodoses.  Vi kallar det “pr2.0”. Och vi kan väl konstatera att det inte alltid varit så lätt. Medan bloggarna exploderar i antal och deras opinionsbildarvärde kraftigt växer, så fortsätter de flesta företag att “pusha” ut sina budskap till traditionell press, som i sin tur drunknar i informationen.  MEN sen årsskiftet så har företagen vaknat och successivt börjat förstå det som sker.

Ser fram emot morgondagen.

Blogg + Avisen = sant


Nästa man på tur – Avisen. Kanske var danskarna före oss svenskar, eller inte. Vad vet jag. Men gratistidningen (eller sajten i detta fall) Avisen.dk bjuder i skrivande stund in  läsarna att såvål blogga (http://avisen.dk/blogs/default.aspx) som starta en blogg (http://avisen.dk/login.aspx?type=1).  Trenden att “förädla” eller “komplettera” sin dagstidnings innehåll med “user generated content” är i alla fall ett faktum.

untitled-1-copy.jpg