PR2.0 allt vanligare: Största bolagen väljer söktjänst som del i PR-kommunikation


Allt fler företag söker nya mer effektiva sätt att förmedla sin pressinformation än de traditionella. 3500 av dem har bl a valt att använda särskilda söktjänster som kommunikationskanal. Och de som leder den trenden är de stora bolagen och organisationerna; som Försvarsmakten, AMS, Elektrolux, Vattenfall, Skanska, SACO, NCC, Volvo och Microsoft.

Skälet sägs vara flera: Dels att media blivit så fragmentiserad och ogripbar att det numer inte längre är kostnadseffektivt att göra en kvalificerad bedömning av vem som är intresserad av vad, trots hjälp av mediedatabaser. Och dels att de traditionella e-post-utskicken inte längre når fram, utan försvinner i mängden av spam.

– På ett mer kostnadseffektivt och modernt sätt når vi nu många fler intresserade journalister och opinionsbildare som är intresserade av vår information, säger Lise-Lott Alsenius, pressansvarig på AMS.

– Med varje pressmeddelande når vi nu ytterligare ca 100 journalister som är intresserade av vår information, menar Peter Gimbe, presschef på Skanska AB.

PR2.0 är en benämning för det nya sättet att arbeta med PR, där den nya mediebilden som t ex ”social media” eller ”citizen media” som den ibland kallas, ställer krav på kommunikatörerna att kommunicera tätare, öppnare, mer interaktivt och ”on demand”.

I söktjänsten Newsdesk har media själva lagt upp de bevakningar som ger dem exakt den information de är intresserade av för tillfället. Varje enskild journalists bevakningar kan vara mycket omfattande och gälla en mängd olika ämnesområden som är intressanta just nu, för att senare ändras över tid.

Resultatet av bevakningarna får de levererade på det sätt som passar den enskilde journalisten bäst. Många sparar sina bevakningar som RSS (XML), vilket ger dem önskvärd nyhetsfeed till sina nyhetsläsare (RSS-läsare), alternativt till intranät, redaktionella system, eller liknande. E-postlådorna fungerar emellertid fortfarande för att ta emot pressmeddelanden, men ineffektiviteten blir allt påtagligare.

Alla ledande redaktioner använder söktjänsten som källa till pressinformation. Totalt 5.000 journalister och 3.800 redaktioner i Sverige. Enligt en färsk undersökning i vilken 1500 journalister deltog så anser ca 97% att söktjänsten är ok till mycket bra som källa till pressinformation. På frågan hur de helst skulle vilja få tillgång till pressinformation så svarar 76% bevakningar, och 46% sökningar. 14% får sin information som RSS.