Från nyhetsrapportering till diskussion


Jinge skriver i sitt inlägg “DN skriver om Twingly” bl a att “diskussionen breddas, och till viss del förbättras” när relevanta blogginlägg länkas till tidningarnas artiklar.

Det som är så spännande med denna utveckling är att dagstidningarnas redaktionella arbete aldrig har gått ut på att vara just en “diskussion” utan en förmedling/rapportering av nyheter och andra redaktionella inslag.

Visst – själva förmedlingen föregås nästa alltid av ett mer eller mindre omfattande researcharbete med inslag av interaktion; diskussioner med diverse källor, men i samband med, och efter själva förmedlingen, rapporteringen så har en diskussion aldrig varit ifråga.

Det har funnits “läsarbrev”, “debattinlägg”, och liknande, som redaktionen tids nog ev svarat på. Men detta vill åtminstone jag inte kalla för en “diskussion”.

Det som nu håller på att hända, är att DN och liknande, bjuder in till diskussion, och även skapat förutsättningar för att en sån ska kunna florera.

Om denna utveckling fortsätter så kommer DN och liknande media mer få karaktären av “communities” med mer eller mindre utvecklade “diskussionsforum”. Där deltagarna (fd läsarna) själv få kritiskts granska och dra slutsatser av det som skrivs.

Nu hoppas jag på att Karin Rebas kommenterar både det jag och Jinge skriver,  i sin blogg, som efter en ping på www.twingly.se, snart kommer dyka bredvid sin artikel på DN’s ledarsida.

Platta företag i en platt värld


Karin Rebas skriver idag på ledarsidan att vi är på väg “mot en plattare värld“. Vi som jobbat inom och inte minst för denna platta värld i många år, lyftar knappast på ögonbrynen inför det som skrivs och sägs. Vi har via våra RSS-läsare läst om, och via våra bloggar, debatterat detta ämne sen länge. Däremot tycker jag det är intressant och glädjande att ämnet äntligen lyfts fram i traditionella massmedia. Det är en seger. Och ett erkännande för det vi jobbat för så länge.

I egenskap av att vara upphovsman och grundare till Newsdesk så vill jag särskilt ta fasta på detta som Karin skriver: “Nu flyttar webb 2.0 också in på företagen: allt fler företag inser att de måste diskutera öppet med sina kunder för att kunna locka konsumenter som är bortskämda med interaktivitet“.

Newsdesk har sen snart fem år verkat för att företag och organisationer ska förstå hur mediebilden har förändrats och hur de ska utnyttja detta i sin “PR-kommunikation”, så att såväl företagets som journalisternas (även “citizen journalists”) önskemål tillgodoses.  Vi kallar det “pr2.0”. Och vi kan väl konstatera att det inte alltid varit så lätt. Medan bloggarna exploderar i antal och deras opinionsbildarvärde kraftigt växer, så fortsätter de flesta företag att “pusha” ut sina budskap till traditionell press, som i sin tur drunknar i informationen.  MEN sen årsskiftet så har företagen vaknat och successivt börjat förstå det som sker.

Ser fram emot morgondagen.