Platta företag i en platt värld

Karin Rebas skriver idag på ledarsidan att vi är på väg “mot en plattare värld“. Vi som jobbat inom och inte minst för denna platta värld i många år, lyftar knappast på ögonbrynen inför det som skrivs och sägs. Vi har via våra RSS-läsare läst om, och via våra bloggar, debatterat detta ämne sen länge. Däremot tycker jag det är intressant och glädjande att ämnet äntligen lyfts fram i traditionella massmedia. Det är en seger. Och ett erkännande för det vi jobbat för så länge.

I egenskap av att vara upphovsman och grundare till Newsdesk så vill jag särskilt ta fasta på detta som Karin skriver: “Nu flyttar webb 2.0 också in på företagen: allt fler företag inser att de måste diskutera öppet med sina kunder för att kunna locka konsumenter som är bortskämda med interaktivitet“.

Newsdesk har sen snart fem år verkat för att företag och organisationer ska förstå hur mediebilden har förändrats och hur de ska utnyttja detta i sin “PR-kommunikation”, så att såväl företagets som journalisternas (även “citizen journalists”) önskemål tillgodoses.  Vi kallar det “pr2.0”. Och vi kan väl konstatera att det inte alltid varit så lätt. Medan bloggarna exploderar i antal och deras opinionsbildarvärde kraftigt växer, så fortsätter de flesta företag att “pusha” ut sina budskap till traditionell press, som i sin tur drunknar i informationen.  MEN sen årsskiftet så har företagen vaknat och successivt börjat förstå det som sker.

Ser fram emot morgondagen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: