Från nyhetsrapportering till diskussion

Jinge skriver i sitt inlägg “DN skriver om Twingly” bl a att “diskussionen breddas, och till viss del förbättras” när relevanta blogginlägg länkas till tidningarnas artiklar.

Det som är så spännande med denna utveckling är att dagstidningarnas redaktionella arbete aldrig har gått ut på att vara just en “diskussion” utan en förmedling/rapportering av nyheter och andra redaktionella inslag.

Visst – själva förmedlingen föregås nästa alltid av ett mer eller mindre omfattande researcharbete med inslag av interaktion; diskussioner med diverse källor, men i samband med, och efter själva förmedlingen, rapporteringen så har en diskussion aldrig varit ifråga.

Det har funnits “läsarbrev”, “debattinlägg”, och liknande, som redaktionen tids nog ev svarat på. Men detta vill åtminstone jag inte kalla för en “diskussion”.

Det som nu håller på att hända, är att DN och liknande, bjuder in till diskussion, och även skapat förutsättningar för att en sån ska kunna florera.

Om denna utveckling fortsätter så kommer DN och liknande media mer få karaktären av “communities” med mer eller mindre utvecklade “diskussionsforum”. Där deltagarna (fd läsarna) själv få kritiskts granska och dra slutsatser av det som skrivs.

Nu hoppas jag på att Karin Rebas kommenterar både det jag och Jinge skriver,  i sin blogg, som efter en ping på www.twingly.se, snart kommer dyka bredvid sin artikel på DN’s ledarsida.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: