Därför borde inte journalister hata konkurrens


Jonas Moriam skriver i ett inlägg i sin blogg “PromeMorian” att “journalister hatar konkurrens” och förklarar varför företag, organisationer och liknande nyttjar andra kommunikationskanaler än traditionell media.

Jag vill kommentera det genom ett eget blogginlägg.

Den som utsätts för konkurrens kan lätt bli utkonkurrerad och därmed försvinna från “spelplanen” (marknaden). Det är jobbigt. Men nyttigt. För vill man slippa att bli utkonkurrerad så krävs det att man gör sitt yttersta för att tillhandahålla en produkt som efterfrågas.

I skrivande stund utsätts nu traditionell media och traditionella journalister av kraftig konkurrens från “social media” och “citizen journalists”.
Det är jobbigt men nyttigt för dem. Då de kommer nu att behöva kämpa för sitt existensberättigande genom att leverera redaktionella alster som efterfrågas på marknaden i konkurrens med de nya ”spelarna”.

Det som nu ska bli intressant att se är vilken position ska de ta? Vilka blir deras USP:ar?

Hittills har de visat upp två viktiga USP:ar:
1) Media har ju länge fungerat som ett trovärdighetsfilter p g a sitt oberoende och sitt kritiskt granskande journalistiska arbete. Media har varit någon man kunnat lita på; som alltid levererat sanning. Till skillnad från de kommersiella företagen. Som alltid levererat partisk och kraftigt vinklad osanning.
2) Media har varit duktiga på att förpacka information och göra den tillgänglig så som marknaden önskat den.

Men som vi ju alla vet, bortsett från en rad undantag som bekräftar regeln, så håller media på att tappa båda dessa mervärden/funktioner. En del hävdar till och med att rollerna blivit de ombytta. Åtminstone i förstnämnda fallet. Därom tvista de lärde.

Så var händer när paniken säter in?

De osmarta journalisterna tillika medierna fördömer och/eller avfärdar de nya spelarna. De mindre smarta förhåller sig till dem. Och de smartaste utnyttjar dem som en möjlighet och tillgång, för att stärka sin (nya?) position på marknaden.