Goda relationer med alla – fullt möjligt


Chris Clarke skriver i The blog Herald  “Too Much Information! Or How Public Relations Is Time Consuming” att han och hans kollegor kommit fram till hur oerhört viktigt det är för PR-kommunikatörer att skapa relationer med och läsa all media, inte bara traditionell “main stream media”, som skriver om uppdragsgivaren, dess verksamhet och bransch. Med all media menar han även “social media”; communites, bloggar, etc.

Samtidig som de kommer underfund med att det inte är möjligt, åtminstone inte kostnadseffektivt.

Chris Clarke skriver:

– Sure, reading one writer regularly isn’t hard, and reading one single publication regularly isn’t a major demand either. But if your client operates in the tech sector, can you realistically read even a percentage of every single person’s work? How about a percentage of everyone writing within that space? Could you read everything from a single day in the tech world in the course of a month – including newspapers, blogs, consumer and trade magazines, etc. Doesn’t that sound a little bit difficult? Wouldn’t it be hard to actually do your job if it were necessary for you to read everything first?

 Chris Clarke och hans kollegor kommer fram till att det är omöjligt upprätthålla goda relationer med alla, varför han rekommenderar att göra det med några få, och låta instikten om vem av dem som har störst inflytande på marknaden avgöra.

Chris Clarke skriver:

– So how does a PR professional stay on top of everything printed about their client and the competition in this day and age? We’ve established that we can’t read everything, so I think it’s fair to say that reading those who are influential and whose writings would be the most beneficial for one’s client is a good starting point. There’s no sense in developing relationships with unknown bloggers with few readers when the client is starving for mainstream media coverage at a national daily. Keeping a variety of sources is also a good idea. Instead of reading and developing relationships with only newspaper journalists, read a few blogs and magazines and find out who’s influential and trusted within them.

Det Chris Clarke pratar om är “PR in the long tail”. Men istället för att utnyttja de “long tail”-system som finns på marknaden så rekommenderar han att plocka ut er urval av potetentiella opinionsbildare.

Marknadskommunikatörer har förstått det. Men NÄR  ska PR-konsulter och dess uppdragsgivare inse kraften i och möjligheten med att kommunicera budskap via webbaserade söktjänster för att på kostnadseffektivast tänkbara sätt nå och skapa relationer med ALLA som är intresserade av dess budskap ifråga?

Systemen finns! Kolla in Newsdesk.