Över 500 bloggar på Newsdesk?


Newsdesk? Det är väl den ledande söktjänsten för företagsnyheter och pressinformation? Har dem bloggar?  Tjänsten förmedlar löpande nyheter och annan information från över 4.000 företag, organisationer, myndigheter, statliga verk, etc.  Ca 700 av dem har tillgång till fullt utvecklade kommunikationssystem med vilka de kan publicera och förmedla såväl nyheter (text) som bilder, dokument, rapporter, undersökningar, kontaktpersoner, evenemang, etc. All information görs tillgänglig via söktjänsten Newsdesk, via fritext och tags, och bevakas av tiotusentals intresserade, mestadels journalister och redaktioner. All information går att få som e-post, RSS och XML. Nästan i samtliga fall är informationen skriven av representanter för företagen ifråga, varav alla står som tydliga avsändare.  

Men är de bloggare? Många av ovan nämnda företag tillika representanter för dem, har insett att den totala mediebilden ser helt annorlunda ut nu än för tio år sen. Fenomen som bloggar och communities kommer med stormsteg. Och begrepp som ”web 2.0”, ”the long tail”, ”social media” och ”citizen journalism” är värda att ta på allvar.De har efterfrågat kommunikationsverktyg- och kanaler för att på effektivast tänkbara sätt nå och skapa relationer även med dessa nya opinionsbildare.  Och har därför valt att jobba med bl a Newsdesk. Inte bara för att deras information på så sätt blivit extremt tillgänglig på mottagarnas villkor, utan också för att Newsdesks kommunikationsverktyg i viss mån fungerar som en blogg och bjuder in till bloggande.  

Men är det ett blogg verktyg? Fredrik Wackå skrev redan juni 2004 en kort definition av vad den blogg är:

Blogs – an abbreviation of ‘weblogs’ – are published on the web, typically as microsites standing by themselves but today also as parts of traditional web sites. They reflect the interests, thoughts and opinions of the person, sometimes persons, publishing the blog. Blogs are characterized by frequent updates, an informal tone and many links to other blogs and web sites.
A corporate blog is a blog published by or with the support of an organization to reach that organization’s goals. In external communications the potential benefits include strengthened relationships with important target groups and the positioning of the publishing organization (or individuals within it) as industry experts. Internally blogs are generally referred to as tools for collaboration and knowledge management.

Ja, enligt den definitionen så har Newsdesk defintivit över 500 bloggare, kanske uppemot 4.000.  Så då kanske det är dags för Newsdesk att sätt en autoping på Twingly, Technorati, Nyligen, m fl. Martin Källström på Primlabs (Twingly) säger: 

– Rent teoretiskt – ja.Men vi snabbt överens om att Newsdesk bör addera möjligheten att kommentera ”inläggen”. Och trackbacks.  Samt separera bloggens något mer informella inlägg från Newsdesks numer en aning formella inlägg (pressmeddelanden). 

Inom kort kommer Newsdesk emellertid att addera dessa funktioner. För helt klart är ju att oavsett om det sker inom eller utanför Newsdesk så ser företagen nu värdet i att börja kommunicera på mottagarnas villkor, och där fyller bloggen en viktig funktion.  Det skrev även Fredrik på Bison blogg för ett halvår sen i sitt inlägg:  “Framtidens PR innehåller företagsbloggar“. Och numer många med honom.