Bloggar inga nyhetskällor hos Google News


Vad är en nyhetskälla? Svaret måste bli: En källa till nyheter. Men så enkelt verkar det inte vara.

Många bloggare är tämligen överens om att den information som de förmedlar via sina bloggar och som har ett nyhetsvärde för läsarna, bör sållas till kategorin “nyheter”.

I Lilian Almroths artikel i DN igår den 25 april skrev hon att “gränsen mellan nyhetsmedier och professionella bloggar krymper” och använde bl a fd Expressen-reporten Niklas Svenssons politikerblogg som referens. Niklas själv säger i artikeln att hans blogg fungerar “som en nyhetstidning” på nätet. Men där tar det stopp. Åtminstone hos Google News. Som nyligen slängt ut bloggarna från sitt index.

Läs “Is Google Droping Blogs From Google News?” av Carnell Clayton.

Social media – en allt viktigare kanal – där mätverktyg saknas


Att “social media” har ett mycket stort inflytande på marknaden råder det inga tvivel om längre. Även om många kommunikatörer fortfarande är osäkra på företeelsen så är det ingen som vågar vifta bort företeelsen likt vår fd kommunikationsminister, Inus Usman, gjorde med Internet med det numer bevingade citatet: “Internet är en fluga som kanske blåser förbi. Jag tror inte att folk i längden kommer att vilja ägna så mycket tid, som det faktiskt tar, åt att surfa på nätet.”

Idag kretsar diskussionen i kommunikatör-kretsar snarare kring: 1) hur når jag dessa nya opinionsbildare och 2) hur kan jag mäta resultatet.

 Beträffande förstnämnda så försöker jag förmedla som mycket information som möjligt som hjälper alla kommunikatörer att dels förstå vilka de nya opinionsbildarna är och dels visa på möjligheterna att kommunicera med dem. Däremot så har jag slingrat mig från det sistnämnda. Jag brukar rekommender alla våra (läs Newsdesks) kunder att m h a  söka och bevaka vad som skrivs och sägs inom såväl traditionell media, på webben i sin helhet, i bloggsfären, osv. Men något riktigt bra mätmetod/instrument för den sociala media-sfären har jag ännu så länge inte funnit. Dessvärre. Något som hela branschen lider av.

Däremot så sprang jag på det utmärkta blogginlägget: “It’s Time for Measurement of Social Media” av John Bell (Oglivy PR). Inte heller han kan rekommendera några riktigt bra universala mätverktyg för denna spretiga värld. Men har belyser såväl problem som möjligheter på ett mycket bra sätt.

To be continued.