Bloggar inga nyhetskällor hos Google News

Vad är en nyhetskälla? Svaret måste bli: En källa till nyheter. Men så enkelt verkar det inte vara.

Många bloggare är tämligen överens om att den information som de förmedlar via sina bloggar och som har ett nyhetsvärde för läsarna, bör sållas till kategorin “nyheter”.

I Lilian Almroths artikel i DN igår den 25 april skrev hon att “gränsen mellan nyhetsmedier och professionella bloggar krymper” och använde bl a fd Expressen-reporten Niklas Svenssons politikerblogg som referens. Niklas själv säger i artikeln att hans blogg fungerar “som en nyhetstidning” på nätet. Men där tar det stopp. Åtminstone hos Google News. Som nyligen slängt ut bloggarna från sitt index.

Läs “Is Google Droping Blogs From Google News?” av Carnell Clayton.

One Response

  1. […] PR2.0-blogg skriver om gränsdragningen mellan blogginlägg och nyhetsartiklar och länkar till ett inlägg som […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: