När vaknar PR-byråerna?

Det är helt fel av mig att dra alla över en kam, men det är samtidigt lite svårt att låta bli. I min egna empiriska lilla undersökning som baserar sig på kontakten med 80-talet pr-konsulter på ca 25 pr-byråer, så har 85% inte förstått vad som har hänt med mediebilden, vilka de nya opinionsbildarna är och hur dem producerar, förmedlar och inhämtar information.  Än mindre har de förstått, eller ens ägnat tanken åt, hur de ska bära sig åt för att “bearbeta” (som de så sjukt fortfarande heter) dessa människor. Och de har definitivt underskattat kraften i denna enorma skara opinionsbildare som sammantaget förmodligen har det största inflytandet på deras uppdragsgivares marknad.

Därför blir man alltid glatt överraskad när man springer på de undantag som bekräftar regeln. Greg Miller (vd på pr-byrån Marketcom PR) skrev igår ett inlägg i “Bulldog reporters Daily Dog”: “Search Engine Technology Has Changed PR Forever—So Why Is It Taking So Long for PR People to Adapt?

Hans tes är slående. Hans sakkunnighet god. Men researchen vaklar något. Som att Google skulle vara journalisters enda nyhetskälla.

Han avslutar med det alla PR-kommunikatörer med någorlunda självaktning åtminstone bör göra:

– Do an immediate and thorough audit of how your company and its products are represented in the search engine database.
– Start a holistic campaign that surfaces good things about you, your company and your products. Use press releases, media coverage, speaking events and bylined articles to get the word out.
– Leverage the power of the new media. Can a well-placed item on YouTube help sell more product? Can a sponsored blog support your litigation strategy? Is it time to think about Google Ads? And don’t forget the piece of new media real estate you directly control—your company’s website.

One Response

  1. Medielandskapet förändras kraftigt just nu, det kan vi alla skriva under på. Sveriges PR-konsulter står inför en stor utmaning i och med detta. Det behövs ny kunskap, nya affärsmodeller och ett digert införsäljningsarbete mot kund. (I den ordningen!)

    I nuläget ligger kunskapsövertaget hos alla dem som fattar de nya sociala medierna. Det är vackert så, men det är på väg att bli ohållbart. Kunskaperna måste snart blandas upp med elementära PR-kunskaper!

    Med anledning av detta:

    Sökordsoptimering, sponsrade bloggar och bloggannonsering, allt sådant är köpt utrymme dvs. reklam. Sociala medier är utmärkta kanaler för PR-aktiviteter, men låt oss inte blanda äpplen med päron!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: