Umbria tar täten som blogg-bevakare i samarbete med PR Newswire

För ett par dagar sen gick PR Newswire ut med att de i samarbete med Umbria erbjuder ett verktyg för bevakning och analys av blog-sfären. Intressant. Välkommet! Men några frågetecken.

Knappt någon tvivlar längre på varje människas kraftigt ökade värde som opinionsbildare i takt med att de ”socialiserar” sig med varandra via nätet. Många med mig är tämligen övertygade om att de sammantaget till och med har det största inflytandet på marknaden idag. Och redan idag finns en mängd exempel på hur vanliga människor via bloggar, communities, har fått företag att skjuta i höjden, eller värre gå i konkurs

PR-kommunikatörer står inför två problem (eller möjligheter, beroende på hur man ser det):

  1. Hur når jag dem?
  2. Hur håller jag koll på vad de pratar/skriver om?

Såväl PR Newswire som Newsdesk jobbar med förstnämnda. Och har lyckats ganska väl med det. Men båda lider av bristen på bevakningssystem. Därför engagerar vi oss båda även i det sistnämnda. Tillsammans med Aitellu försöker Newsdesk finna rättvisa system för denna typ av bevakning och analys. Och PR Newswire lanserar nu “MediaSense™ Blog Measurement” med teknik från Umbria och befintlig relation med Technorati.

Ännu har de inte visat prov på sin förträfllighet. Men det ges väl tillfälle till det inom kort. Det som gör mig nyfiken och i viss mån även förbryllar mig en smula är deras möjlighet att identifiera ”bloggar”. För – återigen – vad är en blogg? Söker man på Google Blogsearch så får man upp en mängd källor som i min värld knappast kan eller ens bör sållas till kategorin ”bloggar”. Detsamma gäller Technorati. Som ett av många exempel: Söker man på “Fredrik Reinfeldt” i “blog spots” så får man träff på bl a bloggen “Metro – Nyheter” och där “inlägget” med rubriken: “Reinfeldt: Svenskarna gör redan mycket“. Skrivet av TT. Jag vill se den som argumenterar för att Metro blivit en blogg, dess artiklar inlägg och TT en bloggare.

Vidare så är ju bloggen, vad det nu är, bara en liten del av webb 2.0 och alla dess sociala media. Vem gör det möjligt att bevaka alla andra opinionsbildare och dess forum; alla sociala nätverk och alla dess opinionsbildare? Ser man social media ur detta perspektiv så står förmodligen endast Google kvar som herre på täppan. Trots att nämnda gigant inte når in i de slutna gemenskaperna, som sammantaget står för ett enormt informationsutbyte.

Läs även: PR Newswire and Umbria Team Up for Blog Tracking och New Sources of Business Intelligence

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: