Newsdesk i alla ledande söktjänster för nyheter


Den som väljer att förmedla sina nyheter och pressmeddelanden på Newsdesk gör dem även tillgängliga i alla ledande nyhetssöktjänster i Sverige, som Google News, Sesam, Eniro och MSN Live Search.

Newsdesk har arbetat intensivt i många år för att bygga upp en söktjänst för företagsnyheter med målsättningen att göra alla företagsnyheter tillgängliga för alla över allt. Därför känns det extra roligt att Sveriges ledans söktjänster för nyheter har kvalitetssäkrat Newsdesk som en intressant källa.

Jag vill också passa på att gratulera alla de 4.000 företag och organisationer som idag förmedlar nyheter via Newsdesk med syfte att framföra sina åsikter och budskap till alla som är intresserade.

PR Week skrev så här en gång:

“…that having your release at the number one spot on Google and Yahoo! News is the same as a front-page article in print. And what makes it even better than front-page coverage is the ability to track how many people see it and what they were searching for at the time.”

Ny rapport om PR 2.0 från Expansion Plus


USA är definitivt föregångslandet när det gäller PR 2.0. Av två skäl: 1) såväl medieproduktion som – konsumtion började förändras långt tidigare där än här 2) yankarna är lite av early adopters generellt sett. Det finns många konkreta tecken på detta också: De flesta som bloggar om PR 2.0 eller liknande gör det med USA som bas. Många PR-byråer i USA har PR 2.0 i sitt tjänsteutbud. Och alla rapporter eller liknande om just PR 2.0 kommer vanligtvis från USA.

En av de 20-tals jag kommit över finns på Expansion Plus hemsid – att ladda ner här. Det är ingen riktig rapport, men likväl en ordenligt redogörelse för hur förutsättningarna för PR förändrats och hur PR-kommunikatörer på bästa sätt kan utnyttja detta.

Rapporten, skrive av Sally Falkow inleds så här:

“The Shift in Media Consumption – How news is found, tagged and shared online. PR 2.0: Optimizing press releases for the news search engines, syndicating news content in RSS feeds and making it possible for your audience to tag and share your information on social media websites.”