Rupert Murdoch: “Media companies don’t control the conversation anymore”


Robert Murdoch

Chris Andersson författare till “The long tail” skriver i sin blogg att Rupert Murdoch är en “longtailer“. Något han om inte annat redan har bevisat med att styra sitt medieimperium mot det “sociala mediet” på bekostnad av det traditionella. Inte minst med köpet av My Space.

Däremot var det intressant att ånyo höra honom idag uttala sig i Forbes.com om hur han ser på mediebildens förändring:

“Media companies don’t control the conversation anymore, at least not to the extent that we once did. The big hits of the past were often, if not exactly flukes, then at least the beneficiaries of limited options. Of course a film is going to be a success if it’s the only movie available on a Saturday night. Similarly, when three networks divided up a nation of 200 million, life was a lot easier for television executives. And not so very long ago most of the daily newspapers that survived the age of consolidation could count themselves blessed with monopolies in their home cities.

All that has changed. Options abound. Fans of small niches can now find new content they could never before. Going elsewhere for news and entertainment is easier and cheaper than ever. And people’s expectations of media have undergone a revolution. They are no longer content to be a passive audience; they insist on being participants, on creating their own material and finding others who will want to read, listen and watch.”

Brian Solis om Social Media Pressreleases


Brian Solis fortsätter att sprida inspiration, provokation och kunskap om PR 2.0 via sin blogg med samma namn.

I hans senaste inlägg “Social Media Releases – Everything You Ever Wanted to (or Should) Know” berättar ger han sin syn på hur PR-proffs ska förhålla sig till Social Media och Social Media Press Releases.  Det är underhållande och tänkvärt.

Här kommer ett citat:

The only way to evaluate the potential for new media releases is to first participate in the communities you find interesting, and not as a PR person, but as a genuine enthusiast. This is the first step that will separate the PR people of today versus the communications professionals of tomorrow.

New media releases aren’t only written for journalists or bloggers. They can have the same impact with people they’re written to engage, appealing to an entirely new generation of influencers.”

5 bra tips från Howard Kaushansky


Apropå, Umbria (se tidigare inlägg). I PC Worlds artikel om PR Newswires och Umbrias lansering av “MediaSense™ Blog Measurement”, så nämnde Umbrias VD, Howard Kaushansky, fem tips på bra strategier när det gäller “Internet PR”:

  • Understand that it’s all about communication, and encourage it. There will be a “lot of ugly discussion,” he said. But companies should create forums for their customers to say whatever they want to say–good or bad.
  • Reach out to the most influential members of your online communities, and in so doing, understand that every one of them is an individual. Some like to be contacted directly, while others like to interact only in a forum.
  • Establish consumer advocacy programs by giving the community early information about new products, and even provide members with advance versions of the products. Then let them comment freely about the products.
  • Transparency and honesty matter. Companies or company representatives who get involved in online communities need to make it plain who they are and what they represent. “There is nothing wrong with saying ‘I’m from this company and I’d like to know how we can fix this problem,'” Kaushansky said. Pretending to be someone other than a representative of the company can lead to a public relations disaster.

Att tänka på….

Umbria tar täten som blogg-bevakare i samarbete med PR Newswire


För ett par dagar sen gick PR Newswire ut med att de i samarbete med Umbria erbjuder ett verktyg för bevakning och analys av blog-sfären. Intressant. Välkommet! Men några frågetecken.

Knappt någon tvivlar längre på varje människas kraftigt ökade värde som opinionsbildare i takt med att de ”socialiserar” sig med varandra via nätet. Många med mig är tämligen övertygade om att de sammantaget till och med har det största inflytandet på marknaden idag. Och redan idag finns en mängd exempel på hur vanliga människor via bloggar, communities, har fått företag att skjuta i höjden, eller värre gå i konkurs

PR-kommunikatörer står inför två problem (eller möjligheter, beroende på hur man ser det):

  1. Hur når jag dem?
  2. Hur håller jag koll på vad de pratar/skriver om?

Såväl PR Newswire som Newsdesk jobbar med förstnämnda. Och har lyckats ganska väl med det. Men båda lider av bristen på bevakningssystem. Därför engagerar vi oss båda även i det sistnämnda. Tillsammans med Aitellu försöker Newsdesk finna rättvisa system för denna typ av bevakning och analys. Och PR Newswire lanserar nu “MediaSense™ Blog Measurement” med teknik från Umbria och befintlig relation med Technorati.

Ännu har de inte visat prov på sin förträfllighet. Men det ges väl tillfälle till det inom kort. Det som gör mig nyfiken och i viss mån även förbryllar mig en smula är deras möjlighet att identifiera ”bloggar”. För – återigen – vad är en blogg? Söker man på Google Blogsearch så får man upp en mängd källor som i min värld knappast kan eller ens bör sållas till kategorin ”bloggar”. Detsamma gäller Technorati. Som ett av många exempel: Söker man på “Fredrik Reinfeldt” i “blog spots” så får man träff på bl a bloggen “Metro – Nyheter” och där “inlägget” med rubriken: “Reinfeldt: Svenskarna gör redan mycket“. Skrivet av TT. Jag vill se den som argumenterar för att Metro blivit en blogg, dess artiklar inlägg och TT en bloggare.

Vidare så är ju bloggen, vad det nu är, bara en liten del av webb 2.0 och alla dess sociala media. Vem gör det möjligt att bevaka alla andra opinionsbildare och dess forum; alla sociala nätverk och alla dess opinionsbildare? Ser man social media ur detta perspektiv så står förmodligen endast Google kvar som herre på täppan. Trots att nämnda gigant inte når in i de slutna gemenskaperna, som sammantaget står för ett enormt informationsutbyte.

Läs även: PR Newswire and Umbria Team Up for Blog Tracking och New Sources of Business Intelligence