DI ute och cyklar

I fredagens (31 aug) tryckta utgåva av DI skrev Jenny Askåker att “Annonsörerna ger bloggarna nobben”. Tesen i artikeln var att bloggarna generellt sett, med en rad undantag, är så blajiga att man som annonsör inte vill förknippa sitt företags och/eller produkts varumärke med det som skrivs.

Det må så hända. Men verkligheten ter sig annorlunda såvitt jag kan se och förstå. Bredvid mig har jag högar av rapporter som visar hur intressant “social media” är som kommunikationskanal, och hur mycket pengar företagen spenderar för att synas i denna kontext.

I en rapport från WebTrends (Engagement Marketing) i avsnittet: Social Network  Marketing: Where to Next av Debra Aho Williamsson, Senior Analyst på eMarketer, så framgår det bl a att annonseringen i “Social Media” i USA kommer att öka från 350 miljoner dollar (2006) till 900 miljoner dollar (2007) och prognostiseras att öka till 2515 miljoner dollar (2010).

Däremot inte sagt att DI är ute och cyklar, men det som gör att man drar öronen åt sig är den inledande beskrivningen av bloggar i artikeln: “En blogg är en webbplats där texten visas på webben i samma ögonblick som skribenten publicerar den”.

2 Responses

  1. Hahahaha! Fast det fastnar i halsen… snart är det ju faktiskt dags att vi sparkar samtliga journalister och politiker i det här landet pga av teknikanalfabetism.

  2. Fantastiskt! Men med den beskrivningen av bloggar så börjar man undra hur gamla DIs nyheter egentligen är, och om inte de flesta av de övriga svenska riksmedierna egentligen är bloggar…

    Man undrar också hur traditionella journalister ska upprätthålla sitt existensberättigande med så dålig analys och faktagranskning.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: