Få företagsbloggare bakom 100 miljoner bloggar

086807.gif

Förvånansvärt få representanter för företag i England har börjat jobba med bloggen som kommunikationsmedel. Det framgår av rapporten “Marketing in the Dark” från WebTrends. Många undersökningar gjorda i andra delar av världen, däribland Sverige, visar på samma beteende. Mot bakgrund av att många kommunikationsexperter vurmar för bloggen som viktigt verktyg i modern PR-kommunikation, så framstår detta som en osannolik paradox. Å andra sidan så vet vi att det tar tid att ändra beteenden.

Läs artikel på eMarkteer och även bloggen Beyond PR‘s kommentar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: