Så övertygar du din chef att börja med “Social Media Marketing”


Martin Lindvall konstaterar i sin blogg Slumpnavigator att marknadskommunikatörer generellt sett har svårt att utnyttja de sociala nätverken tillika media i sitt kommunikativa arbete. Och menar att det delvis har att göra med kommunikatörernas rädsla för att tappa kontrollen över budskapet. Och med det antar jag att han menar att kommunikatören gärna själv vill bestämma vilka som ska få budskapet för att sen pusha ut det till målgruppen ifråga. Martin refererar till bloggen Social Media Optimization som driver samma tes och bl a skriver följande:

It is the lack of control over the marketing message that is hardest for many marketers to handle. The fact that the most successful social marketing campaigns are viral and grow organically is even harder for them to understand.

Martin menar dock att denna egenhet är mindre vanlig för de som länge arbetat med PR, då deras kommunikation bygger på att oberoende aktörer – journalister eller bloggare – bearbetar informationen och därmed ytterst har möjlighet att påverka budskapet sådant det ser ut när det når mottagarna.

Jag skulle dock vilja flagga för att även PR-kommunikatörer än idag generellt sett hellre pushar ut sin information till en förutbestämd målgrupp än tvärtom. Detta trots att pull-modellen, det att göra sin information tillgänglig där viktiga opinionsbildare söker efter den, har visat sig många gånger vara överlägsen den traditionella push-modellen.

Men – ge inte upp alla ni kommunikatörer som förstått kraften i att göra sin information tillgänglig i sociala mediala sammanhang för viral spridning!

Här (se även nedan) tipsar Rohit Bhargava er om hur ni ska övertyga era chefer om vikten av att omedelbart börja. Rohit är vice vd på Ogilvy Public Relations Worldwide i Washington DC, leder “the interactive marketing team” och är grundare av “the 360 Digital Influence team” inom Ogilvy.

  1. People are talking about us or our industry. Using Technorati or Google’s Blogsearch, do relevant searches for your brand name or your industry by using tags (for Technorati) and keywords (for Blogsearch). Note the number of blogs or conversations listed and have those numbers ready to share.
  2. Their conversations are highly visible and influential. Do a search for key brand terms or industry keywords on Google and note the number of results in the top 20 to 30 pages of results that are blog posts. Also note the relative traffic levels for some of the most popular blogs that you have found through your effort for step #1.
  3. We have no unique voice and are not part of the conversation. Perhaps pointing out the obvious, this is a necessary step because it paints the picture that you are missing something essential and that the way you communicate needs to change.
  4. Our competitors are moving faster than we are. An important ingredient to sealing the deal is often finding 2-3 others that your business might consider competitors doing more with social media than you are. Does a competitor have a Wikipedia page and you don’t? Is there a MySpace group for your rival that is gaining in users? Each will help to illustrate why and how your competitors are moving ahead without you.
  5. We can start small and work our way up. Assuming you have painted your picture of the necessity for using social media in a smarter way – the last argument should be about action. For this stage, you will need to think about the ways that you can get started with social media quickly and easily. It might be by first starting to listen to conversation out there and participate in the conversation by commenting on blogs. Other ideas include internal blogging, attending blog events, or starting to use social media tools and sites like Digg or del.icio.us.