“Skoda distribuerar pressbilder via sökmotorer”


Ja så är rubriken satt till pressmeddelandet från Newsdesk som nyss förmedlades via sin egen tjänst. Och handlar om att Newsdesk tllsammans med Picsearch “ser till att Skodas bilder presenteras i Sveriges ledande sökmotorer”.

Därmed har förmedlingen av pressinformation fått en ny dimension. Newsdesks äffärsidé är att se till att företags pressinformation och liknande ska synas överallt där journalister och övriga opinonsbildare söker. Den information som förmedlas via Newsdesk dyker också upp i en mängd olika sammanhang, däribland såväl websök- som nyhets- och bildsöktjänster, av den enkla anledningen att nämnda tjänster tycker Newsdesk är en intressant källa till information. Men det som är speciellt med Newsdesks samarbete med Picsearch är att partnerna ifråga har ett samarbetsavtal, som ger Newsdesk ett bredare distributionsnät; som ger Picsearch mer innehållsrik tjänst; som ger sökmotorerna fler bilder; som ger Skoda en effektiv kommunikation med marknaden.

skoda-picsearch.jpg

Andra bloggar om: , , , , , , ,