GM först i Europa med “Social Media Newsroom”


Fredrik Wackå skriver på sin blogg att “GM i Europa skapar socialt pressmeddelande“. Ja, och mycket mer därtill. För det första så vågar jag påstå att GM förmodligen är ett av de första stora bolagen utanför USA som sätter upp ett “Social Media Newsroom“. Överbevisa mig gärna. För det andra så är detta “kommunikationsrum” förmodligen bara ytan på dels en djup förståelse för hur medielandskapet förändrats och hur viktigt det är att utnyttja detta, och dels ett gediget bakomliggande kommunikativt arbete.

Det som är riktigt märkligt dock är att GM Europe gör detta före GM USA, där “social media newsroom” är “every day business” annars.

Värt att notera är att GM i anslutning till texten “Social Media Newsroom” skriver “Product news and downloads for the online reporter”. Man talar inte längre i termerna “press” som i “pressrelease” och “pressroom” utan snarare “news”, “newsrelease” och “newsroom”. Av den enkla anledning att målgruppen inte längre är “pressen” utan alla som är intresserade av företagets nyheter, åsikter, bilder, rapporter, osv.

Och jag kan lova er att trots att det står “online reporters” så är informationen till för alla, även deras kunder. För, varför inte?

För mig är detta lite av ett paradigmskifte i Europa. Det är nu det händer. Frågan är bara när själva tipping point kommer att äga rum?