Viktigaste opinionsbildaren – väldigt viktig!


bild-1.png

 

 

Jag läste på Hill & Knowltons blogg att Jim Macnamara föreslagit under “IPR’s 5th Summit on Measurement” att man bör använda “social network mapping” i sin uppföljning och analys av sina PR-aktiviteter.

“Social network mapping” verkar vara en patenterad teknik för att kunna analysera stora mängder data och kartlägga relationer mellan olika opinionsbildare. Resulatet kan visualieras som en “karta” som för tankarna till “mind mapping”. Tekniken ägs och praktiseras av företaget ComMetrics, som specialiserat sig på att analysera media och nätverk av inflytelserika personer, organisationer, media, och liknande. Bl a har de en tjänst som de beskriver så här:

“A patented proprietary technology used to analyse large volumes of data and extrapolate relationships between spokespeople, publications, journalists and companies, issues or products. The methodologies of Social Network Analysis are applied to qualitative media analysis to create a network map of influence.” Och vidare:

 

“Influencer Network Analysis identifies the influencers and commentators that drive coverage and the topics that generate traction with media outlets and reporters. By interpreting the linkages, momentum, influence and ‘pass-through’ of ideas in the media INA identifies the Gatekeepers of Influence.”

 

I samarbete med Hill & Knowlton presenterar de en fallstudie: “INA Sample Report, Integrated Medicine, Influencer Network Analysis“.

Av den kan man bl a konstatera att Dr Andrew Weil var den i särklass störste opinionsbildaren, som genererade inte färre än 456 artiklar under år 2006.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Analys: Kraftigt förändrade förutsättningar för PR


Har ni läst John V. Pavlik’s analys “Mapping the Consequences of Technology on
Public Relations
“?

John är professor tillika ordförande i “the Department of Journalism and Media Studies
School of Communication, Information and Library Studies Rutgers at the State University of New Jersey.”

Hans analys har relativt nyligen publicerats på “IPR (The institute of Public Relations) i USA, och är en i raden av dem som ger oss en bild av hur journalisternas arbetsmetoder snabbt har förändrats; hur deras roll förändras, hur deras roll som ledande opinionsbildare sakta suddas ut eller lukras upp till förmån för alla mer eller mindre sakkunniga och frispråkiga som gärna vill dela med sig av sina åsikter, iaktaganden och konstateranden; vilken teknik, vilka tjänster och system som ligger till grund för förändringen; och hur PR-kommunikatörer bör förhålla sig till detta.

Märk väl – IPR’s syfte med sin verksamhet är i korthet att se till så att alla som arbetar med PR-kommunikation och liknande blir bättre på det.

På IPR kan du ladda ner analysen som läsa Johns presentation av den.

Andra bloggar om: , , , , , , ,