Nike flyr traditionell media. Och resten hänger på…


I NY times skriver Louise Story att “Jogging community:n” Nike+ är en marknadskommunikativ succé för Nike. Det menar Trevor Edwards, Nike’s “corporate vice president for global brand and category management”, som de senaste 10 åren skurit ner sin marknadsbudget i traditionell media från 55% till 33%, av totalt 678 miljoner dollar.

Edwards kommenterar åtgärden så här:
“We’re not in the business of keeping the media companies alive,” “We’re in the business of connecting with consumers.”

Edwards må vara en föregångare som ifrågasatt traditionell medias betydelse sen tidigt 90-tal när det gäller effektiv marknadskommunikation. Men nu sprider sig trenden till mer konventionella bolag som Johnson & Johnson, Procter & Gamble, General Motors, mfl.

Louis Story (NY Times) skriver att annonsörernas fullkomligt flyr de traditionella medierna. Han menar att de 25 företag som hittills spenderat mest pengar på annonsering de senaste fem året har minskat sin budget i traditionell media med 767 miljoner dollar, enligt Advertising Age och TNS Media Intelligence.

Nike har helt ändrat sin syn på annonsering. De har inte längre några ambitioner på att fånga sin målgrupps uppmärksamhet när de pysslar med något annat, som att läsa en artikel. Utan snarare leverera egna upplevelser iform av eget innehåll; communities, rådgivning, tävlingar, etc.

Stefan Olander, “global director for brand connections” säger i artikeln:

“We want to find a way to enhance the experience and services, rather than looking for a way to interrupt people from getting to where they want to go,”

“How can we provide a service that the consumer goes, ‘Wow, you really made this easier for me’?”

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Gratis eftertext-annonser – dödsstöt för tidigare kassako?


rubbet.png

Det nystartade utvecklingsbolaget Mindpark, som ägs av skånebaserade dagstidningar, tar upp kampen om den överhettade och kraftigt konkurrensutsatta annonsmarknaden. Och har nyss lanserat en annonsmarknad för privatannoner à la Blocket. Men med en stor skillnad; det är gratis att annonsera.

Men gå så långt som att bli en konkurrent till blocket vill VD för Mindpark, Joakim Jardenberg, inte gå. I ett inlägg i HD säger han:

— Blocket har sin position och vi har vår. Trots sin enkelhet finns det en del de missar. Så jag tror det finns plats för oss också.

Tjänsten heter i alla fall Rubbet och kommer att finnas i all skånebaserade dagstidningar som Mindpark jobbar för.

Och även om inte privatannonserna inte varit några större kassakor sett ur perspektivet eftertextannonser, så är detta ändå ett steg emot eftertextannonsens död som intäktskälla, tillförmån för en potentiell trafikgenerator?

Värt att tillägga är att en konkurrensfördel gentemot blocket kan nog bli det “moderna” sättat att göra annonserna tillgängliga på som “ämnesmoln” och RSS.

Bra, Mindpark!

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Fler dagstidningar bjuder in bloggare


Bloggarna sprider sig som en löpeld. Och nu även invid de traditionella mediernas redaktionella alster. Vi har sen ganska lång tid sett DN m fl bjuda in de bloggar som valt att kommentera dess artiklar. Nyss lanserade HD samma möjlighet. Och inom kort kommer Sydsvenskan, och landsortstidningarna inom Skånemedia och Gota Media. Som en löpeld. Detta är en succé inte bara för bloggarna och ovan nämnda media, utan främst för läsarna, som nu få en mer nyanserad bild av det artiklerana handlar om.

Bakom samarbetet ligger som vanligt Twingly och dess moder Primelabs. Men i sistnämda fall i samarbete med Mindpark.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,