Enskilda individen störst inflytande


Betydelsen av användargenerad konsumentinformation bekräftas…” skriver Martin Lindvall i sin blogg Slumpnavigator. Och stödjer sin tes mot en undersökning från Deloitte, som under hösten undersökt 3.331 konsumenters över 16 år köpbeteenden.

Av undersökningen framgick att 62 procent av konsumenterna läste andra konsumenters omdömen av produkter och liknande. Av dessa menade 82 procent att deras köp direkt påverkats av vad de läst, så till den milda grad att de t o m valt en annan produkt än vad de ursprunligen tänkt sig. Vidare så kunde man konstatera att 69 procent av dessa konsumenter delat med sig av det dem läst och fått intryck av. Intressant var också att dessa siffror gäller i princip oavsett ålder.

Andra bloggar om: , , , ,

Mediakonsumenter kommer via bakdörren – så även på Newsdesk


Martin Jönsson skriver i sin artikel “Sökredaktör – framtidens mediejobb” hur viktigt det är för media att se till att deras redaktionella alster kommer högt upp i det organiska sökresultatet. Anledningen är att deras besökare/läsare i många fall inte surfar in på mediets förstasida och där börjar ta del av innehållet, utan tvärtom söker och finner artiklar via sökmotorer, tips, etc, och därifrån “landar” på en sida som sökningen, tipset etc pekar på.

Martin skriver “…att mediekonsumenterna i allt högre grad agerar icke-linjärt. De tittar inte på tv efter kanalernas tablåer, utan när de själva vill, via webb-tv och nedladdningar – och de går inte in direkt på mediesajterna, utan via sök och rekommenderade länkar på communities, bloggar och via kompisnätverk. Kort sagt: publiken går inte via stora entrén, utan smiter in via bakdörren. ”

Inspriation till artikeln fick Martin efter att ha besökt The Times, som enligt Martin får 27 procent av sina besökare från Google.

Det Martin skriver gäller inte bara “media”. För oss på Newsdesk är detta “everyday business” och något vi jobbar aktivt med hela tiden. Vår mission är ju att se till att journalister och övriga opinionsbildare (egentligen alla som är intresserade) får tillgång till den information (pressinformation och liknande) som släpps från privat och offentlig sektor, så effektivt som tänkas kan. Där de finns. Där de söker. Dit de vill få den.

Så, vilken tjänst använder journalisterna mest? Google websök, förstås. Av den anledningen så ser vi till att all den information som förmedlas på och via Newsdesk kommer högt upp på Google. Av Newsdesk nära 300.000 månatliga besökare så kommer 50% av dem från just Google. Att jämföra med the Times 27 procent.

Vilka övriga tjänster använder journalisterna? Nyhetsök förstås. Eller sk omvärldsbevakning. Vi får nära 10% av våra besökare därifrån. Därför har vi sett till så att nyheterna alltid presenteras där också.

Sen då? Bildsök? Ja, faktiskt. Därför ser vi till att alla bilder som förmedlas via Newsdesk kommer upp på dessa tjänster.

Mer? Bloggsök. Ännu så länge så förmedlar vi inte blogginlägg. Men den dagen vi integrerar ett bloggverktyg åt kommuikatörerna som jobbar med Newsdesk, så kommer vi naturligtvis se till att inläggen pingas i alla ledande söktjänster för bloggar.

OSV. OSV.

Detsamma borde gälla media. Ja, att komma högt upp i sökresultatet på Google. Men även synas överallt där läsarna finns, söker och vill ha informationen.

Sist men inte minst – förstasidan på såväl Newsdesk som på the Times blir således allt mindre viktig av ovan nämnda skäl.

Andra bloggar om: , , , , , ,