PRweb vs Newsdesk


PRWeb drog igång sin verksamhet redan 1997, ca sex år före Newsdesk. Sen dess har Newsdesk sakta men säkert knappat in på försprånget. I skrivande stund ligger vi och drar varandra i samma riktning med ungefär samma ambtion; att se till att företags och organisationers nyheter och övrig pressinformation syns överallt där journalsiter, redaktioner men även andra opinionsbildare och t o m deras konsumenter finns och söker efter information.

Kolla in deras videopresentation. Vi skulle förmodligen inte ha kunnat säga det bättre själv, även om vi förmodligen hade valt en något mer seriös framtoning. Fegt nog.

PRWeb hjälper idag ca 40.000 företag och organsiationer, flesta i USA, att nå ut med sin pressinformation där deras målgrup finns och söker. Newsdesk hjälper ca 5.000 i Sverige.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

BredbandsTV når massmarknad – nu kommer tjänsterna


I en artikel i Dagens Nyheter kan vi läsa: “Kraftigt uppsving för bredbands-tv. Om fem år har vart femte hushåll bredbands-tv.

För fem år sen drog jag och några andra entusiaster igång projektet “Video On Demand” inom Bonnier Entertainment. Det gick ganska dåligt. Den sk värdekedjan saknade hälften av sina länkar, och de länkar som fanns visste inte sin plats. Men vi drev marknaden sakta framåt och projektet utvecklades i rätt riktning, till att inom kort mynna ut i SF-Anytime, som nu även innehåller TV On Demand och samkör med TV4. De som idag jobbar med företaget säger att det har lossnat, men jag vet ej tusan. Marknaden för bredbandsTV eller sk IPTV har aldrig nått den där kritiska massan för att affärererna ska börja flyga. Svårt att finna kvalitativ distribution. Svårt med DRM-skydd. Svårt att få loss rättigheter. Svårt att finna volymer. Och “the long tail business” har inte gått att anamma i samma framgångsrika omfattning som andra IP-tjänster. Spiralen blir negativ.

Men nu trillar pusselbitarna på plats och – äntligen – kanske även kundunderlaget så småningom infinner sig. Och då lär det inte dröja förrän SF-Anytime får rejäl fart, men även en sjuhelvetes konkurrens. Jämte WebTV:n kan vi TV-tittare då glädjas åt ett närmast offantligt utbud av TV och video. Tids nog.

DN skriver: “I dag ser bara drygt 6 procent av hushållen på tv via sitt bredband. Om prognosen slår in handlar det om närmare 20 procent år 2011.”

Vem vet? År 2011 kanske Newsdesk levererar storartad TV-underhållning i 100-talet egna små nischade IPTV-kanaler världen över, med utgångspunkt från den enorma mängd rörligt material som då kommer förmedlas direkt från miljontals företag i PR-syfte.

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,