Journalistikprofessorns uttalande en flopp


Liksom, Louise Persson, så suckar även jag när jag hör om journalistikprofessorn Kent Asps tal om flopp, beträffande de poltika bloggarnas “genomslag”. Till DN ska han ha sagt: “För den politiska opinionsbildningen har bloggen inte haft någon betydelse alls…“.

DN “hakar på” använder uttalandet som en tes, och skriver att de “…har undersökt både besökarantal och länkar, och även ringt runt till en lång rad bloggare för att få en bild av vilka de är som driver den politiska diskussionen på nätet.” Och kommit fram till att “det handlar om en klick aktiva skribenter från höger till vänster”.

Louise säger till DN att “det finns så orealistiska förväntningar på den politiska bloggen” och att “alla bloggare har sina olika agendor”.

Har DN, Kent, eller någon annan försökt ta reda på vad 1) en politisk blogg är 2) vad bloggaren vill med sitt bloggande?

Gör man en enkel sökning på “politik” eller namn på diverse politiska partier, på någon svensk bloggsöktjänst, som ett mycket mycket grovt test så får man tiotusentals inlägg, från några fler än “en klick aktiva skribenter”, som alla har sina skäl och drivkrafter till sitt bloggande, och jag är långt ifrån säker på att det handlar om att få maximalt “genomslag”.

Vad man däremot har kunnt konstatera i en rad undersökningar är att de enskilda individerna i olika sociala nätverk liksom bloggsfären sammantaget har mycket stort inflytande på sina medmänniskor.

Andra bloggar om: , , , , , , ,