Lilla münchmedia först med Multimedia News Release


Vem kunde tro att det lilla familjeföretaget münchmedia skulle bli först att släppa en Multimedia News Release i Sverige? Inte jag. Men så blev det. När releasen om “kokboken för både stora och små kockar” släpptes på Newsdesk så fick mottagarna inte bara en textnyhet i handen. Till nyheten fanns en mängd relevant information; som högupplösta bilder, evenemang, kontaktperson, recept samt även video. Allt snyggt och prydligt relaterat till nyheten. Och allt tillgängligt som e-post eller RSS. Och självklart med andra “sharing”-möjligheter.

Hittills har begreppet och fenomenet “Multimedia News Release” endast förekommit i betydligt större och mer internationella sammanhang. Tankarna förs närmast till den amerikanska giganten inom PR-distribution; PrNewswire och dess dotterbolag MultiVu, som beskriver sin tjänst Multimedia News Release så här:

A Multimedia News Release (or “MNR”) is an interactive news release with video, audio, still photos, and text, as well as a growing number of other capabilities. In essence, the MNR is a “one-stop shop” for journalists, consumers, clients, investors, and anyone else who wants to get as much information as they can about a news story.

PRNewsWire tar 24.000 SEK för att skicka ut en (1) Multimedia News Release. Via Newsdesk kan münchmedia skicka ut hur många Multimedia News Releases som helst under ett helt år för halva den kostnaden. Releasen fick direkt genomslag i bl a Helsingborgs Dagblad.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Journalistikprofessorn sågad vid fotknölarna


Såväl Elin-Anna Labbas artikel “Politiska bloggar en flopp” som Journalistikprofessorns uttalande i synnherhet har fullkomligt sågats av bloggare, kommentatorer, journalister och annan media. Jag var inget undantag.

Elin-Anna klarade sig dock lindrigt undan genom att i sedvanligt journalistiskt manér konstatera och referera till andras åsikter och uttalanden. Kent Asp däremot hamnade i rejält blåsväder då han var en av dem som Elin-Anna refererat och citerat (t o m i rubriken).

Tidigt i morse sätter ledarskribenten Per Gudmunsson på SVD spiken i kistan med sitt inlägg i debatten: “Bloggen är en del av revolutionen”

Per menar att journalistikprofessorn Kent Asp levererar “ett påstående som placerar honom i direkt kontakt med 1400-talets handskriftskramare.”

Och fortsätter: ”

Uttalandet andas av oförmåga eller ovilja att begripa att vi just nu är inne i en process som fundamentalt förändrar människors relationer. Uppkomsten av det personliga publiceringsverktyget vi kallar blogg är bara en liten del av denna revolution. Arenan för debatt växer, visst, men i ett större perspektiv påverkas samhället på ett sätt som vi ännu inte kan överblicka, blott bejaka. Det är begripligt att gamla medier känner sig hotade av det nya, men medieföretag som hänger med och själva utvecklar sina relationer och sätt att kommunicera har allt att vinna. De som stagnerar har istället allt att förlora.

Men redan vid en första anblick ser man att Asp har fel. Bloggar har påverkat, fråga bara Sven Otto Littorin och Maria Borelius, bägge exponerade först i bloggosfären. Störst påverkan kommer dock bloggandet att få på ett annat plan än vad gäller så kallad medborgarjournalistik. Vår kollektiva hjärna har fått fler och snabbare synapser, och följderna av det kan man resonera länge omkring.

Professor Asp mäter sannolikt inte ens rätt sak. Opinionsbildning, förr mätt i antal omnämnanden i dagspress, ser inte likadan ut i det samhälle där medborgarna via sina mobiltelefoner ständigt kan vara uppkopplade gentemot både nätet och vännerna, och där det inte alls är självklart att nyhetskonsumenten först går till lokaltidningen för att få veta det senaste. Viral marknadsföring, och vad som fortfarande benämnes mun mot mun-metoden får rimligen större tyngd. Enskilda aktörer med många kontakter kan vara nog så viktiga mål för opinionsbildare. Hur det blir vet vi inte ännu. Här finns mycket att forska på. Någon borde exempelvis testa genomslaget i det sociala nätverket Facebook för en grupp med namnet ”Kent Asp is skulle ha missat Gutenberg”.”

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Webb-TV snor tittare från broadcast-TV


bild-6.png

Media fortsätter att fragmentseras. Traditionell massmedia blir allt mindre massmedial till förmån för en rik flora av nischmedia.

Ytterligare ett exempel på detta släpper Mediavision i sin senaste analys av TV-tittandet och då i synnerhet “webb-tv”-tittandet.

“1,9 miljoner 15-74-åringar har tittat på webb-TV åtminstone någon gång under det senaste kvartalet visar Mediavisions analys för tredje kvartalet 2007. På daglig basis uppgår räckvidden till 10%, vilket visar på en mycket stark ökning över året. Första kvartalet var den dagliga räckvidden 3%. Allra störst är webb-TV bland unga killar, nära var tredje 15-24-åring svarar att de nyttjar webb-TV en genomsnittlig dag. ” skriver de med andledning av sin analys.

Marie Nilsson, VD på Mediavision säger att deras “analys visar att en mycket stor grupp uppskattar att titta på webb-TV, både ”klipp” och hela program. Ganska många säger redan att webb-TV delvis ersätter traditionellt TV-tittande. Man uppskattar att friare kunna välja både innehåll och tittartid. För TV-kanalerna kommer webb- TV att bli allt viktigare. För många tidningar är webb-TV ett nytt sätt att presentera innehåll.”

Mediavisions bedömning är att mer än varannan 15-74-åring är webb-TV-
nyttjare om ett år.

Jag refererade själv till analysen för ca en vecka sen i mitt inlägg “Newsdesk lanserar Video-releaser på brännhet Webb-tv-marknad“.

Idag såg jag dock att DN’s Carl Cato också sent omsider tagit del av Mediavisions anlys, men att han i sin artikel också konstaterar att “storkanalerna” samtidigt “tappat tittare” de senaste två åren.

Carl skriver:

“I steptember för två år sen nådde gruppen “övriga kanaler” 17 procent av tittarna i MMS (Mediamästning i Skandinavien) mätning. Förra veckan nådde småkanalerna ut till 33,2 procent av de svenska tittarna.

I september 2005 nådde SVT1 och SVT2 tillsammans 73,2 procent av alla tv-tittare. Två år senare är siffran nere på 54,6 procent, TV4 har gått från 39,6 procent i september 2005 till 32,9 procent samma månad i år.”

Andra bloggar om: , , , , , ,