Journalistikprofessorn sågad vid fotknölarna

Såväl Elin-Anna Labbas artikel “Politiska bloggar en flopp” som Journalistikprofessorns uttalande i synnherhet har fullkomligt sågats av bloggare, kommentatorer, journalister och annan media. Jag var inget undantag.

Elin-Anna klarade sig dock lindrigt undan genom att i sedvanligt journalistiskt manér konstatera och referera till andras åsikter och uttalanden. Kent Asp däremot hamnade i rejält blåsväder då han var en av dem som Elin-Anna refererat och citerat (t o m i rubriken).

Tidigt i morse sätter ledarskribenten Per Gudmunsson på SVD spiken i kistan med sitt inlägg i debatten: “Bloggen är en del av revolutionen”

Per menar att journalistikprofessorn Kent Asp levererar “ett påstående som placerar honom i direkt kontakt med 1400-talets handskriftskramare.”

Och fortsätter: ”

Uttalandet andas av oförmåga eller ovilja att begripa att vi just nu är inne i en process som fundamentalt förändrar människors relationer. Uppkomsten av det personliga publiceringsverktyget vi kallar blogg är bara en liten del av denna revolution. Arenan för debatt växer, visst, men i ett större perspektiv påverkas samhället på ett sätt som vi ännu inte kan överblicka, blott bejaka. Det är begripligt att gamla medier känner sig hotade av det nya, men medieföretag som hänger med och själva utvecklar sina relationer och sätt att kommunicera har allt att vinna. De som stagnerar har istället allt att förlora.

Men redan vid en första anblick ser man att Asp har fel. Bloggar har påverkat, fråga bara Sven Otto Littorin och Maria Borelius, bägge exponerade först i bloggosfären. Störst påverkan kommer dock bloggandet att få på ett annat plan än vad gäller så kallad medborgarjournalistik. Vår kollektiva hjärna har fått fler och snabbare synapser, och följderna av det kan man resonera länge omkring.

Professor Asp mäter sannolikt inte ens rätt sak. Opinionsbildning, förr mätt i antal omnämnanden i dagspress, ser inte likadan ut i det samhälle där medborgarna via sina mobiltelefoner ständigt kan vara uppkopplade gentemot både nätet och vännerna, och där det inte alls är självklart att nyhetskonsumenten först går till lokaltidningen för att få veta det senaste. Viral marknadsföring, och vad som fortfarande benämnes mun mot mun-metoden får rimligen större tyngd. Enskilda aktörer med många kontakter kan vara nog så viktiga mål för opinionsbildare. Hur det blir vet vi inte ännu. Här finns mycket att forska på. Någon borde exempelvis testa genomslaget i det sociala nätverket Facebook för en grupp med namnet ”Kent Asp is skulle ha missat Gutenberg”.”

Andra bloggar om: , , , , , , ,

5 Responses

  1. Dojan: Per Gudmunsson ska det vara inte Edmunsson. Per har varit med länge i Bloggosfären men tvingades sluta blogga politiskt eftersom han då var på svt24…

  2. Angående inlägget så missar man poängen. Det är som om diskussionerna kring fikabordet inte har en politisk mening. Det har de alltid haft och kommer alltid att ha det.

    Grundvärderingar vi har politiskt har vi fått från fikabordet och diskussioner med de närmsta…på bloggar sker ungefär samma diskussioner…och det är korkat att tro att de inte skulle ha någon inverkan på det politiska livet..

  3. Tack, Bengt. Jag har ändrat till rätt efternamn.

  4. Att påstå att bloggar har så stor genomslagskraft görs väl bara för att boosta egona på dem som bloggar. Och av folk som vill tysta kritiken av hur likriktade borgerliga de stora dagstidningarna är.

  5. Slimshady: Precis medborgarnas åsikter har aldrig varit intressanta…från vare sig media eller politiker….problemet är väl att nu har de möjligheter att ge sin tolkning av sanningen…media har inte längre tolkningsföreträde…

    Surt sa räven om rönnbären…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: