Nya internetgenerationen tar över


Användningen av Internet och alla dess tjänster är en generationsfråga, det visar World Internet Institute’s årliga rapport “Svenskarna och Internet 2007” med all önskvärd tydlighet.
Rapporten bygger på intervjuer av 2000 svenskar, där den första undersökningen genomfördes år 2000.

90% av svenskarna över 18 år har tillgång till Internet någonstans. 79% har tillgång till Internet hemma. 76% av svenskarna använder Internet någonstans. 71% använder Internet i hemmet. 68% använder Internet hemma åtminstone en gång i veckan. 52% använder Internet dagligen.

Spridingen av Internet till nya människor verkar ha hå nått sin kulmen, eller åtminstone planat ut. Det som är iögonfallande är hur kraftigt användningen har ökat förändrats hos den “nya generationen” internetanvändare.

Två trender:
1) De som vuxit upp med Internet och nu blivit over 18 år använder Internet mycket mer än andra och till “allt”. De fildelar, nätverkar och bloggar. De kommunicerar via instant messaging, deltar communities och producerar själva innehåll.
2) Internet har krupit långt ner i åldrarna. För barn under sju år har användningen dubblerats under de sista åren. Nu använder var tredje förskolebarn Internet. Hos skolbarnen, från första klass och uppåt är så gott som alla Internetanvändare. Skolbarnen har nu blivit den grupp, av alla åldersgrupper, med störst andel Internetanvändare.

De populäraste internetaktiviteterna är fortfarande att skriva e-post, läsa nyheter och söka information; 97% använder e-post; 87% tar del av nyheter; 86% söker information om tidtabeller och produkter; 79% läser en nättidning och lika många uppsöker webbsidor med anknytning till deras hobby och specialintressen; 78% av de som använder internet betalar räkningar på nätet.

“Bara” 11% av befolkningen över 18 år är medlem i en community, och bara 3% har en blogg. Men av de mellan 18-29 år är hela 34% medlem i en community och 7% bloggar, företeelser som inte existerade för sju år sen.

Beträffande underhållning så är TV forfarande störst. Sedan följer radio och därefter dagstidningar och Internet på delad plats. Men när ungdomar mellan 18-29 år får tycka till placerar de Internet först, både vad gäller information och underhållning.

Ser redan nu fram emot nästa års undersökning, och rekommenderar alla inblandade att till dess spänna fast sig ordentligt, för nu lär det bli åka av.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,