Den globala ekonomin à la Härén


Fredrik Häréns föreläsning under Kunskapens dag är en onekligen en tankvärd resa i den globala ekonomins tecken. Se den på YouTube (del 1 ovan).

Se den sen ytterligare en gång och sätt den i ett kommunikativt perspektiv….

Den information som görs tillgänglig på nätet, där folk finns och söker, kan läsas av alla. Och kommer att läsas av många fler än du tror. Av människor du inte hade förväntat dig skulle läsas. Din information kan komma att spridas. Av fler än du tror. Och av människor du kanske inte hade förväntat dig skulle sprida den.

Den enda lilla lilla barriären för fullkomlig och fri kommunikation över gränser, mellan människor, världen över, är möjligtvis språket.

Alla inlägg i denna blogg skrivs på svenska, bortsett från diverse citat och undtagsfall. Trots det så läses den av flera nationaliteter.

Newsdesk – som är den ledande källan till pressinformation i Sverige och används av i princip alla ledande journalister, redaktioner och många andra intresserade – har även använts av folk från nästan alla världens länder! Trots att mestadels av informationen är på svenska. Häpnadsväckande!

Vår ekonomi är global. Vår spelplan är global. Konkurrensen är global.

Andra bloggar om: , , , , , , , Informationsspridningen är global.

Informationsdirektörens nya spelplan – dröm eller mardröm?


The authentic Enterprise” heter Arthur W. Page Society’s senaste manifest, ett läsvärt dokument bestående av en rapport samt en undersökning.

Manifestet handlar om hur såväl spelreglerna som spelplanen för informatörer och kommunikatörer, i synnerhet på de större noterade bolagen, totalt förändrats.

Tre nyckelfaktorer:
1) IT- och webbaserade tjänster och system har förenklat och förädlat allas möjlighet att såväl producera och sprida som konsumera information, vilket fått sistnämnda två aktiviteter att explodera i omfattning.
2) Etableringen av en global ekonomi.
3) Det kraftiga ökningen av nya aktieägare

Dessa tre nyckelfaktorer, eller krafter, har skapat en global spelplan av total transpararens, som får alla bolag, åtminstone de publika, att framstå som fullkomliga schweizer-ostar.

Detta har helt omkullkastat bolagens tidigare möjligheter att segmentera målgrupper, kontrollera budskap, och själv bestämma hur förtaget ska uppfattas på marknaden.

Det företag som vill skapa och/eller bibehålla sitt starka varumärke och röna framgång på lång sikt, måste, mer än någonsin tidigare, klart och tydligt redogöra för sitt existensberättigande, sin filosofi, värdegrund, position, etc – för alla – sina anställda, kunder, aktieägare, leverantörer, återförsäljare – the works.

Ett citat:

”What used to be controlled within the company’s “four walls” is now spread across multiple partners, communities and individuals around the globe.”

Och ett lite längre avsnitt som går rätt in i hjärtat hos mig:

“We are witnessing today nothing less than the emergence of a new global information commons – interlinked, lightweight, low-cost (even free) and easy for anyone to use. Blogs, wikis, content syndication and social networking are not merely adjuncts to the mainstream media. What the open source movement did to the world of software development, these “Web 2.0” capabilities are doing to the arena for public discourse and influence.

They are not only creating a democratized “bully pulpit,” but enabling instant fact-checking of any company’s, government’s or NGO’s communications, performed by the collective eyes of the entire networked world. They are not only empowering a billion new communicators – citizen journalists, publishers, broadcasters, filmmakers, photographers, etc. – but are building an exponentially more intelligent distribution network, based on the “wisdom of crowds.” That is, not only can anyone now create any kind of media, but if it is valuable to people, it will be instantaneously spread globally.

The quality of the company’s products and services (or lack thereof) is apparent to all customers and potential customers. Its treatment of employees and retirees is visible across the corporation and to potential employees and public interest groups. Its citizenship, environmental behavior, corporate governance standards, executive compensation practices and public policy recommendations are transparent to all.

The impact of the Web on a brand’s authenticity has begun to be discussed within the marketing community, as reported in the May 2007 issue of Fast Company (“Who Do You Love? The appeal – and risks – of authenticity,” by Bill Breen). And the consequences could not be more profound for corporate communicators.

The simple reality is that, like the journalists, analysts and managers who have been our main focus, we no longer have a privileged position in the areas that used to define our function.

• We used to control messages about our company.

Today, they are created, exchanged and modified by a vast, distributed ecosystem of employees, customers, partners, communities, interest groups and “observers.”

• We used to segment communications carefully to targeted audiences.

In an open information commons, everyone can see (and, increasingly, modify) any public communication, no matter to whom it is targeted.

• We used to have distinct expertise in and control over the channels of communication.

Today, channels are exploding in number, are easy to use, and as a result now “belong” to everyone. Each of these challenges is daunting – but each also presents an opportunity. To seize these opportunities, we must adopt very different behaviors and develop new skill sets. Again, our CEO study supports this. In our research, CEOs identified two overarching criteria for communications – both internal and external:

1. Message “segmentation” is no longer practical or desirable. Despite the proliferation of diverse stakeholders, all are now on a level playing field.
2. Values are the fundamental basis for enterprise communications.”

Avslutningsvis: Arther W. Page Society är en exklusiv liten organisation med och för gräddan av informationsdirektörer, seniora PR-konsulter och vd’s på större PR-byråer i USA, vars verksamhet bygger på att stärka och utveckla sin roll och profession.

Läs även Jason Falls blogginlägg i Social Media Explorer.

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,