Undersökning bekräftar: Bloggarna har stort inflytande på journalisterna

En undersökning från Bordeur i samarbete med Marketwire bekräftar det vi redan vet, och i viss mån fått bekräftat från andra håll; Bloggarna har stort inflytande på traditionella journalister.

Resultatet av undersökningen släpptes av chefsstrategen Jerry Johnson på Bordeur under Consumer Electronics Show i Las Vegas den 7-10 januari.

Jag har själv inte läst undersökningen, utan refererar endast till vad bloggarna och media dragit för slutsatser av den. Själv har jag dock beställt undersökningen av jjohnson@brodeur.com.
Undersökningen grundar sig på vad ett antal slumpvist utvalda journalister i USA tyckt och tänkt om bloggarnas inflytande på deras arbete.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att 70% av journalisterna kollar in sina blogg-listor regelbundet. 20% av dem spenderar över en timma varje dag på att läsa bloggar. Och nästan 60% läser bloggar två till tre gånger i veckan.

Ca 75% av journalisterna tycker bloggen ger dem ideer till nya artiklar, vinklar på artiklar, och även bättre insikt.

Vidare så kan man konstatera att journalisterna även själva bloggar i stor utsträckning; nästan 30% har en egen blogg och ca 17% har en egen sida i ett annat socialt nätverk.

Beträffande inflytandet så rör det främst den redaktionella vinklingen och tonen. Över 50% ansåg att bloggarna påverkade deras vinkling och över 60% deras redaktionella ton. Men kvaliteten tycks inte påverkas till det bättre, snarare det sämre, anser de.

För mig är detta som att slå in en öppen dörr. Journalister har alltid, åtminstone så länge jag kan minnas, arbetat med såväl med allmänhet som med representanter för företag, organisationer, institut, föreningar, etc som källor till information, uppslag, etc. Problemet, eller snarare utmaningen, har varit att finna de bästa källorna utan att behöva lägga ner majoriteten av sin arbetstid på att försöka eska fram godbitarna.

Världens bloggar utgör som bekant världens största sociala nätverk; där alla ovan nämnda typer av “källor” finns representerade. Men där många mer eller mindre sofistikerade tjänster, som bloggsök, “tag clouds”, RSS, etc, underlättat arbetet för journalister att få tag på just godbitarna.

Det vi pratar om är alltså samma gamla källor i en ny kontext och sett ur ett kommunikativt perspektiv; ett fantastiskt mycket mer raffinerad kontext.

Så varför skulle inte journalister använda sig av bloggen att såväl inhämta information, inspiration och uppslag ifrån? Och varför skulle de inte själva använda bloggen att kommunicera med? Det är nämligen i princip det enda sättet att kommunicera med i bloggsfären.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

One Response

  1. […] på PR 2.0 berättar om en amerikansk undersökning som visar att journalister gillar och låter sig påverkas av […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: