Internetanvändningen planar ut


Ang mitt tidigare inlägg “Internet snor såväl användare som reklampengar” så kan man komplettera det med SCB’s senaste rapport “Privatpersoners användning av datorer och internet 2007” som de relativt nyligen släppte.

Av rapporten framgår att användningen har nått sin mognadsgrad; att användningen var uppe i 84% av Sveriges befolkning 2006 för att ha minskat till 80% 2007. Men som vanligt är det de de äldre som drar ner snittet. De mellan 16 och 44 år använde Internet 90%. Nu ska man komma ihåg att detta är under det första kvartalet varje år. Siffran blir naturligvis lägre när man tittar på hur ofta de använder Internet. 75% av ungdomarna mellan 16 och 24 år använder Internet en genomsnittlig arbetsdag. Av den mogna befolkningen ligger snittet på 58%.

bild-5.png

Så även om användningen av Internet nu tycks ha planat ut på en 80% nivå så är det ganska troligt att det kommer att öka till uppemot 90% eller när ungdomarna hinner ikapp, t o m en genomsnittlig vecka, eller t o m dag. Och i den omfattningen har varken TV, dagspress eller radio, varit upp i bortsett från något enskilt undantagsfall.

Vad man gör på nätet är ungefär vad man gjorde på nätet för ett par år sen, då SCB senast släppte sin rapport av samma slag; man sökte efter information och skickade e-post. Allra vanligast är att söka informaton om varor och tjänster. Cirka 70 procent av alla i åldern 16–74 år hade gjort detta under första kvartalet 2007.

bild-3.png

Tack till Urban på bloggen “Uppkopplat” som påminde mig om SCB’s rapport. Och även skrivit några rader om den.

Andra bloggar om: , , , ,