DM/DR/PR – Vad skiljer dem åt? Och vad är det som ökar?

I artikeln “Så mycket ökar direktmarknadsföring” i Internet World skriver Sofi Thunvik att “tillväxten har varit stark inom direktmarknadsföring det senaste halvåret”. Och hänvisar till DM-barometern, som genomförs av intresseorganisationen Swedma.

Under hösten sägs 43 procent av företagen öka sina investeringar i direktmarknadsföring. Och att 48 procent av företagen ökat direktmarknadsföringens andel av den totala marknadsföringsbudgeten.

Internet World skriver:

“Enligt reklambyråerna har tillväxten varit störst inom försäljning av sökordsannonser, sökoptimering, mobil marknadsföring och e-postdistribution.”

Men vad är egentligen direktmarknadsföring, DM?

Swedma skriver på sin hemsida att “DM är en kommunikationsstrategi/-metodik för att, oberoende av mediekanal, kommunicera med blivande eller befintliga kunder med syfte att uppnå mätbar respons. Och att DM ibland förväxlas med DR, direktreklam.”

“DR är en kanal på samma sätt som tv, radio, dagspress m fl. Kanaler som används för direktmarknadsföring är t ex adresserad/oadresserad direktreklam, e-post, sms/mms, sökordsmarknadsföring, telemarketing, internetannonsering m fl.”

Men, vänta nu…, Internet World skrev ju ovan att “sökordsannonser” och “e-postdistribution” är DM, och Swedma skriver att “e-post” och “sökordsmarknadföring” är DR.

Någon som kan reda ut begreppen? Och samtidigt tala om vilken disciplin betald distribution av meddelanden till utvald målgrupp, ex pressmeddelanden, tillhör? PR, DR, eller DM?

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

One Response

  1. Första delen av din fråga har du nog besvarat själv. Som både IW och Swedma säger: DM är metodiken oberoende av kanal medan DR är en kanal att utnyttja i sin DM. Svårigheten med alla akronymer är ju att det är lätt att läsa fel och bli förvirrad. Swedma skrev faktiskt att kanaler som används för DM är t ex e-post sökordsmarknadsföring. Alltså detta var inte exempel på DR.

    Den slutgiltliga frågan blir nog svårare att besvara då det nya angreppsättet på PR suddar ut gränserna än mer och vi kan se en ökad sammansmältning av PR och marknadsföring.

    Måste avsluta med att det är intressant läsning 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: