Internet snor såväl användare som reklampengar


Ingen ökning utan internet” skriver Martin Jönsson E24 i SVD. “Annonsörerna satsar på nätet” skriver Hanna Dunér också i E24. “Nätet snart större än tv på reklam” skriver Mats Rörbecker i DN.se. Några av 100-tals media som berör ämnet. Alla hänvisar till såväl IRM’s som Sifos nyligen släppta siffror över reklaminveteringar i Sverige under 2007.

…det vore konstigt om det inte vore så. I undersökningen intill visar även DN:s besökare att en klar majoritet faktiskt använder internet mer än tv…” skriver Anton i sin blogg “Fyra Nyanser av Brunt.”

undersokning.png

DNs undersökning visar på extrema siffror. Enligt Nordicoms Mediebarometer 2006 som bl a svarar på frågan: “Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika massmedier en genomsnittlig dag 2006 (%)” så ligger Internet fortfarande ganska många procent efter Dagspress, Radio och TV.

Men det råder ju inga som helst tvivel om var tillväxten sker. Medan Dagspress, Radio och TV ligger på status quo eller t o m minskar i användning så ökar användningen av Internet lavinartat. Och kanske har Internet hunnit gå om de traditionella medierna i användning under 2007. Därför är det heller inte så konstigt, som Anton påpekar, att annonsörerna hakar på Internet-trenden.

Men det är inte det som är mest intressant, anser jag, utan vilken typ av annonsering företagen väljer på Internet.

De så kallade bannerannonserna är fortfarande den vanligaste formen av nätreklam, sett till storleken på investeringarna. Därefter följer katalog- och radannonser av den typ som återfinns hos Eniro och Blocket. Men det är sökordsmarknadsföringen som växer snabbast.” skriver Mats Rörbecker i DN.se.

Inte heller det är så särskilt konstigt när allt fler rapporter larmar om hur få som kikar resp. klickar på traditionella banners. Floran av nya sätt att nå målgrupper som rör sig på nätet är enorm. Många oerhört kraftfulla. Andra svårt kritiserade. Tåls att se vilka som får fotfäste.

Tills sist kan man fråga sig hur PR-kommunikatörerna väljer att agera. Enligt färsk undrsökning gjord av Newsdesk (återkommer med mer info om den) så kan man konstatera att de fortfarande har traditionell media i blickfånget, men att de förstått vikten av den media som kraftigt vuxit fram på Internet, och i viss mån även börjat agera i enlighet med den.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

Undersökning bekräftar: Bloggarna har stort inflytande på journalisterna


En undersökning från Bordeur i samarbete med Marketwire bekräftar det vi redan vet, och i viss mån fått bekräftat från andra håll; Bloggarna har stort inflytande på traditionella journalister.

Resultatet av undersökningen släpptes av chefsstrategen Jerry Johnson på Bordeur under Consumer Electronics Show i Las Vegas den 7-10 januari.

Jag har själv inte läst undersökningen, utan refererar endast till vad bloggarna och media dragit för slutsatser av den. Själv har jag dock beställt undersökningen av jjohnson@brodeur.com.
Undersökningen grundar sig på vad ett antal slumpvist utvalda journalister i USA tyckt och tänkt om bloggarnas inflytande på deras arbete.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att 70% av journalisterna kollar in sina blogg-listor regelbundet. 20% av dem spenderar över en timma varje dag på att läsa bloggar. Och nästan 60% läser bloggar två till tre gånger i veckan.

Ca 75% av journalisterna tycker bloggen ger dem ideer till nya artiklar, vinklar på artiklar, och även bättre insikt.

Vidare så kan man konstatera att journalisterna även själva bloggar i stor utsträckning; nästan 30% har en egen blogg och ca 17% har en egen sida i ett annat socialt nätverk.

Beträffande inflytandet så rör det främst den redaktionella vinklingen och tonen. Över 50% ansåg att bloggarna påverkade deras vinkling och över 60% deras redaktionella ton. Men kvaliteten tycks inte påverkas till det bättre, snarare det sämre, anser de.

För mig är detta som att slå in en öppen dörr. Journalister har alltid, åtminstone så länge jag kan minnas, arbetat med såväl med allmänhet som med representanter för företag, organisationer, institut, föreningar, etc som källor till information, uppslag, etc. Problemet, eller snarare utmaningen, har varit att finna de bästa källorna utan att behöva lägga ner majoriteten av sin arbetstid på att försöka eska fram godbitarna.

Världens bloggar utgör som bekant världens största sociala nätverk; där alla ovan nämnda typer av “källor” finns representerade. Men där många mer eller mindre sofistikerade tjänster, som bloggsök, “tag clouds”, RSS, etc, underlättat arbetet för journalister att få tag på just godbitarna.

Det vi pratar om är alltså samma gamla källor i en ny kontext och sett ur ett kommunikativt perspektiv; ett fantastiskt mycket mer raffinerad kontext.

Så varför skulle inte journalister använda sig av bloggen att såväl inhämta information, inspiration och uppslag ifrån? Och varför skulle de inte själva använda bloggen att kommunicera med? Det är nämligen i princip det enda sättet att kommunicera med i bloggsfären.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

HP’s virala PR-succé visar vägen


Av de “medie”-kvinnor jag träffat så överträffas Gunnilla Lundqvists (marknadskommunikationschef på HP) driv, skärpa, nytänkande och affärsmässighet endast av Ebba Lindsö’s (fd TT-vd och Svensk Näringslivs VD). Något som nu bekräftas av artikeln “Så nådde HP ungdomarna” i Internet Worlds nätupplag idag.
Gunilla Lundkvist ville “få reda på hur ungdomar tänker om framtiden när det gäller it och miljö”. Annonser ansågs för dyra och ineffektiva. Nyckeln till succé blev en mikrosajt från HP integrerad på ungdomssajten Playahead. Microsajten innehöll ett test med tio frågor, och var utformad som ett spel. En underbar mix av engagemang, kreativitet, interaktivitet, viral spridning som under några veckor resulterade i att ungdomar tipsade 170 000 vänner om sajten!

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Den globala ekonomin à la Härén


Fredrik Häréns föreläsning under Kunskapens dag är en onekligen en tankvärd resa i den globala ekonomins tecken. Se den på YouTube (del 1 ovan).

Se den sen ytterligare en gång och sätt den i ett kommunikativt perspektiv….

Den information som görs tillgänglig på nätet, där folk finns och söker, kan läsas av alla. Och kommer att läsas av många fler än du tror. Av människor du inte hade förväntat dig skulle läsas. Din information kan komma att spridas. Av fler än du tror. Och av människor du kanske inte hade förväntat dig skulle sprida den.

Den enda lilla lilla barriären för fullkomlig och fri kommunikation över gränser, mellan människor, världen över, är möjligtvis språket.

Alla inlägg i denna blogg skrivs på svenska, bortsett från diverse citat och undtagsfall. Trots det så läses den av flera nationaliteter.

Newsdesk – som är den ledande källan till pressinformation i Sverige och används av i princip alla ledande journalister, redaktioner och många andra intresserade – har även använts av folk från nästan alla världens länder! Trots att mestadels av informationen är på svenska. Häpnadsväckande!

Vår ekonomi är global. Vår spelplan är global. Konkurrensen är global.

Andra bloggar om: , , , , , , , Informationsspridningen är global.

Informationsdirektörens nya spelplan – dröm eller mardröm?


The authentic Enterprise” heter Arthur W. Page Society’s senaste manifest, ett läsvärt dokument bestående av en rapport samt en undersökning.

Manifestet handlar om hur såväl spelreglerna som spelplanen för informatörer och kommunikatörer, i synnerhet på de större noterade bolagen, totalt förändrats.

Tre nyckelfaktorer:
1) IT- och webbaserade tjänster och system har förenklat och förädlat allas möjlighet att såväl producera och sprida som konsumera information, vilket fått sistnämnda två aktiviteter att explodera i omfattning.
2) Etableringen av en global ekonomi.
3) Det kraftiga ökningen av nya aktieägare

Dessa tre nyckelfaktorer, eller krafter, har skapat en global spelplan av total transpararens, som får alla bolag, åtminstone de publika, att framstå som fullkomliga schweizer-ostar.

Detta har helt omkullkastat bolagens tidigare möjligheter att segmentera målgrupper, kontrollera budskap, och själv bestämma hur förtaget ska uppfattas på marknaden.

Det företag som vill skapa och/eller bibehålla sitt starka varumärke och röna framgång på lång sikt, måste, mer än någonsin tidigare, klart och tydligt redogöra för sitt existensberättigande, sin filosofi, värdegrund, position, etc – för alla – sina anställda, kunder, aktieägare, leverantörer, återförsäljare – the works.

Ett citat:

”What used to be controlled within the company’s “four walls” is now spread across multiple partners, communities and individuals around the globe.”

Och ett lite längre avsnitt som går rätt in i hjärtat hos mig:

“We are witnessing today nothing less than the emergence of a new global information commons – interlinked, lightweight, low-cost (even free) and easy for anyone to use. Blogs, wikis, content syndication and social networking are not merely adjuncts to the mainstream media. What the open source movement did to the world of software development, these “Web 2.0” capabilities are doing to the arena for public discourse and influence.

They are not only creating a democratized “bully pulpit,” but enabling instant fact-checking of any company’s, government’s or NGO’s communications, performed by the collective eyes of the entire networked world. They are not only empowering a billion new communicators – citizen journalists, publishers, broadcasters, filmmakers, photographers, etc. – but are building an exponentially more intelligent distribution network, based on the “wisdom of crowds.” That is, not only can anyone now create any kind of media, but if it is valuable to people, it will be instantaneously spread globally.

The quality of the company’s products and services (or lack thereof) is apparent to all customers and potential customers. Its treatment of employees and retirees is visible across the corporation and to potential employees and public interest groups. Its citizenship, environmental behavior, corporate governance standards, executive compensation practices and public policy recommendations are transparent to all.

The impact of the Web on a brand’s authenticity has begun to be discussed within the marketing community, as reported in the May 2007 issue of Fast Company (“Who Do You Love? The appeal – and risks – of authenticity,” by Bill Breen). And the consequences could not be more profound for corporate communicators.

The simple reality is that, like the journalists, analysts and managers who have been our main focus, we no longer have a privileged position in the areas that used to define our function.

• We used to control messages about our company.

Today, they are created, exchanged and modified by a vast, distributed ecosystem of employees, customers, partners, communities, interest groups and “observers.”

• We used to segment communications carefully to targeted audiences.

In an open information commons, everyone can see (and, increasingly, modify) any public communication, no matter to whom it is targeted.

• We used to have distinct expertise in and control over the channels of communication.

Today, channels are exploding in number, are easy to use, and as a result now “belong” to everyone. Each of these challenges is daunting – but each also presents an opportunity. To seize these opportunities, we must adopt very different behaviors and develop new skill sets. Again, our CEO study supports this. In our research, CEOs identified two overarching criteria for communications – both internal and external:

1. Message “segmentation” is no longer practical or desirable. Despite the proliferation of diverse stakeholders, all are now on a level playing field.
2. Values are the fundamental basis for enterprise communications.”

Avslutningsvis: Arther W. Page Society är en exklusiv liten organisation med och för gräddan av informationsdirektörer, seniora PR-konsulter och vd’s på större PR-byråer i USA, vars verksamhet bygger på att stärka och utveckla sin roll och profession.

Läs även Jason Falls blogginlägg i Social Media Explorer.

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

En newsdesk coolare än Newsdesk


Nu har jag provat Wikileaks. Och snabbt kommit fram till att det kan bli det bästa och viktigaste som hänt såväl journalistkåren som samhället i stort, sen Internet, och kanske bloggen, utvecklades till att bli allmänhetens viktigaste kommunikationsnät. Om allt vill sig väl. Man kan föreställa sig hur korrupt och iniltrerad denna wiki skulle kunna bli om inget vill sig väl. Men har wikipedia lyckats så bra så kanske Wikileaks har en framtid. Även om vi här talar om ett helt nytt och betydligt känsligare “ball game”. Men låt oss hoppas.

Wikileaks är alltså en Wiki som fokuserat sig på samla in och organsiera viktiga och ev hemliga dokument från personer som vill avslöja oetiskt, olagligt och korrupt beteende främst hos regering och andra statsskick. Tydligen har man redan över 1,2 miljoner spännande dokument i databasen. Och journalister jag talat med är lyriska.

Främst söker Wikileaks dokument och liknande från kritiserade statsskick i Asien, forna Sovjetblocket, delar av Afrika och Mellanöstern. Men alla de som tycker Reinfeldts regering har döda hundar begravna – gräv fram dem och publicera dem på Wikileaks.

Så här beskriver dem syftet till tjänsten:
“We believe that transparency in government activities leads to reduced corruption, better government and stronger democracies. All governments can benefit from increased scrutiny by the world community, as well as their own people. We believe this scrutiny requires information. Historically that information has been costly – in terms of human life and human rights. But with technological advances – the internet, and cryptography – the risks of conveying important information can be lowered.

Wikileaks opens leaked documents up to stronger scrutiny than any media organization or intelligence agency can provide. Wikileaks provides a forum for the entire global community to relentlessly examine any document for its credibility, plausibility, veracity and validity. Communities can interpret leaked documents and explain their relevance to the public. If a document comes from the Chinese government, the entire Chinese dissident community and diaspora can freely scrutinize and discuss it; if a document arrives from Iran, the entire Farsi community can analyze it and put it in context.”

Som gammal journalist tillika upphovsman av Newsdesk, så kan man på ålderns höst känna stor respekt och viss avund till grundarna av denna tjänst.

Grovt förenklat kan man säga som så: Newsdesks mission är att göra all information som frivilligt släpps från företag och organisationer tillgängligt för journalister på effektivast tänkbara sätt. Wikileaks mission är att göra all information som försöker hemlighållas tillgängligt för journalister på effektivast tänkbara sätt. Coolt!

En Newsdesk coolare än Newsdesk.

Läs även DN’s artikel.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

PR-geniet Malkoff gör det igen – nu med Ikea


Mark Malkoff är ett PR-geni. Utom allt rimligt tvivel. Minns ni hans “171 Starbucks in a day“-projekt? Läs om och se det här. Killen är komiker och skribent. Och lägger ner mycket energi och i synnerhet kreativitet på att bygga ett personligt varumärke. “Starbucks-grejen” byggde på att han fick för sig att försöka besöka samtliga av Manhattans Starbucks – 171 st – under ett och samma dygn, och göra en stor PR-grej av det. Han gjorde det i mars förra året. Och bingo! Artiklar och notiser “en masse” och en kvarts miljon tittare på YouTube.

Nu har han flyttat in i Ikeavaruhuset i Paramus, New Yersey utanför NewYork. Och Bingo!

DN skriver följande i dagens nätupplaga:

“Sedan han flyttade in har Mark Malkoff gjort runt fyrtio intervjuer med reportrar från så skilda länder som Kanada, Israel, Frankrike och Australien. Amerikanska medier har varit på plats från öppning till stängning två dagar i rad och vanliga människor kommer ut till varuhuset bara för att hälsa på honom.

“- När Mark kom med idén var jag lite misstänksam, man vill inte ha dålig publicitet kring sitt varumärke. Men med tanke på vad Mark gjort tidigare och att han är en så positiv person tyckte jag att det här skulle vara perfekt för Ikea, säger Patty Lobell, som är butikschef i New Jersey.

Mark Malkoffs förklaring är lite annorlunda.

– Jag sa bara att om de lät mig göra det här skulle de få en massa gratis publicitet. Jag ville ha någonstans att bo och få lov att göra videor om det på min sajt. Det var ett villkor från min sida och för mig är det poängen med hela projektet. ”

DN hängde på. Första sidan på Kulturen idag. Och nätupplaga. Kolla även in det snart 60.000 pers redan gjort på YouTube – filmen: “Mark lives in Ikea”.

Andra bloggar om: , , , , ,