Konkurrensen på Internet – hårdare än någonsin


Anton på ”fyra nyanser av brunt” skriver i ett inlägga att konkurrensen nästan är ”obefintlig på internet”. Han menar att den finns, men att den inte är särskilt stor och inte vilar på de traditionella konkurrensmedlen.

Jag håller inte med. Jag menar att konkurrensen aldrig har varit så hård som nu. Mellan traditionell och ny media är den total och skoningslös. Mellan nya medierna är den närapå lika obönhörlig.

Flykten från traditionell medie till nya media på internet är påtaglig. Det är t o m så att traditionell media nu definitivt givit upp hoppet utan helt sonika försöker mjölka det sista ur tidigare investeringar i gammal media. Och nu helt har siktet på att fånga konsumenternas uppmärksamhet och tid med nya mediala grepp företrädelsevis webbaserade tjänster på internet.

Och där – på internet – botaniserar nu allt fler användare vilt i den ofantliga flora av tjänster och möjligheter som erbjuds på internet. Som alla sliter och rycker i konsumenternas eye balls.

Anton refererar till Daniels inlägg på Mindpark, och undrar om det inte är det som är problemet istället för själva konkurrensen; att den andra web-generationens tjänster lever på hypar och trender?

Kalla det vad du vill, Anton. Men helt klart är i alla fall att ju fler tjänster som poppar upp på internet ju större konkurrens dem emellan. I synnerhet när själva konsumtionen av tjänster på internet tycks successivt plana ut.

Aldrig förr har så många mediala tjänster funnits som nu, och aldrig har konkurrensen varit så hård som nu. Och nog är konkurrensmedlen desamma som vår käre Kotler defineriade dem; de fyra P:na; Price, Promotion, Place and Product.

Jag är tämligen övertygad om att ingen av tjänsterna ska sträva efter en hype, om det är det du menar, Anton, däremot så bör de lägga allt sitt fokus på att hitta sin postion och bli bäst på den. Det troliga är att det är någon form av mix att ovan nämnda P:n.

Daniel på Mindpark skriver att om du “tar du bort teknikens hårdvara och mjukvara från web 2.o så består de sociala nätverken till syvende och sist av människor och människor tröttnar.” Och gör jämförelsen med nattklubbar:
“Uteställen är väldigt beroende av antingen hypen som växer upp omkring dem, eller stämningen och det nischade varumärke de lyckas bygga upp. Nattklubbar fungerar på grund av två faktorer, deras status som ny och spännande aktör, eller på grund av att de lyckats flirta till sig av skara trogna kunder som lojalt kommer tillbaka eftersom det är “deras” ställe.”

Håller helt med. Men vare sig du har en nattklubb eller en webtjänst, så tror jag man gör sig en björntjänst om man klamrar sig fast vid hypen. Vill man vinna även på lång sikt gäller ovan nämnda; bli bäst på någonting; och fortsätt i den andan.

De sociala nätverken är en produkt av såväl mjukvara, hårdvara, nätverk och människor och deras alster. Försinner de två sistnämnda så har du inte mycket att spela med. Men det gäller även omvända. Är det inte därför folk flyr från Twitter till Jaiku? Var det inte också därför en hel del folk bytte från MySpace till Facebook?

Hypen kring Facebook och de stora trendsättande sociala nätverken har försvunnit. Facebooks storlek har blivit sitens stora svaghet. Ju större ett samhälle blir desto mer växer längtan efter att hitta sin egen plats och närområde. Det handlar om identifikation. Precis som större nattklubbar ofta har olika dansgolv för RnB, Rock, Schlager och Hip-Hop, måste de kommersiellt stora sociala nätverken nischa sig om om de ska överleva. Trenderna mot lokalt och hyperlokalt består inte bara av geografiska gränsdragningar utan även psykologiska. Facebook har förvandlats till en nattklubb med ett dansgolv där en taskig Dj spelar samma låtar om och om igen. Utbudet möter inte efterfrågan.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Pricerunner chockar: En miljon kr för användarskapat innehåll


Pricerunner har avsatt en miljon kronor till alla dem som är med och bidrar med videorecensioner på pricerunner.se. Och eftersom varje receneion ersätts med 200 kr så räknar Pricerunner med att få in minst 5.000 recensioner, innan kampanjen avbryts.

Enligt ett pressmeddelande på Newsdesk så säger marknadschefen, Victor Dahlborg, att de på en vecka fått in 300 filmer, vilket betyder att det finns 940.000 kr kvar för den produktiva.

Det som ändå är lite unikt med denna kampanj är att pris- och jämförelseguider av typen Pricerunner i allt större utsträckning bygger på användarskapat innehåll och att man i detta fall t o m är beredda att betala en slant för det.

Vi har tidigare kunnat konstatetera vilket intresse användarskapat innehåll har väckt hos såväl besökare, medlemmar, kompisar, som marknads- och PR-kommunikatörer. Men att betala för det, har varit relativt sällsynt. Pricerunner bryter isen. Om än dock temporärt.

Se “jajjamias” videorecension av Bosch TKA8SL1.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Vad gör du på Internet? Firfox vet


pageaddict.png

I SCB’s senaste undersökning av privatpersoners användning av datorer och internet, så kunde vi bl a konstatera att ca 80% av befolkningen surfar på internet, och upp emot 90% av de som är mellan 16 och 44 år. Och att vi framförallt söker efter information och skickar/läser e-post på Internet…

Känner du inte igen dig? Nej undersökningen baserade sig på enkäter och intervjuer, vilket känns lite trubbigt.

Men vill du verkligen veta vad just DU gör på Internet, så går det att fixa enkelt.

Installera en applikation i Firefox toolbar som berättar vilka sidor du surfar på, hur du surfar och hur länge. Du kan t o m be applikationen att reglera din surfing så att du inte ges tillåtelse att surfa på visa sidor eller liknande, längre än den tid du själv satt upp som begränsning. Möjligheterna är många.

Mashable ger skriver om sex applikationer som kan vara värda att testa.

Andra bloggar om: , , , , ,

Ny undersökning: Google PR-kommunikatörens näst viktigaste distributionskanal


Över 90% av PR-kommunikatörerna som deltog i Newsdesks senaste kundundersökning svarade att det var viktigt eller mycket viktigt att komma högt upp i Google websök med sin pressinformation.

441 av Newsdesks kunder, tillika kommunikatörer, deltog i undersökningen som genomfördes i december förra året. Vilket gav en svarsfrekvens på ca 20%.

Viktigaste distributionskanalen var som väntat journalisternas egna e-postlådor. Men då som ett resultat av journalisternas egna bevakningar. Hela 94% av respondenterna svarade att detta var viktigt eller mycket viktigt. Betydligt färre, 86%, ansåg det viktigt eller mycket viktigt att distribuera till journalisternas e-post-lådor via egna utskick (traditionella distributionslistor).

De traditionellt postala utskicken verkar helt ha tappat betydelse. Över 60% ansåg att denna distributionskanal tvärtom var mindre viktig eller helt oviktig.

Det som däremot fick Newsdesk att åter höja på ögonbrynen var att hela 84% gärna såg sin pressinformation automatiskt publicerad i relevant media. Skulle den däremot hamna i sk köpt utrymme (annonsplats, eller liknande) så svalnade intresset markant. Men ändå svarade drygt 40% att även detta var viktigt eller mycket viktigt.

Något som också var ganska häpnadsväckande var att ca 15% ansåg att det var mindre viktigt eller helt oviktigt med ett pressrum på sin egen webbplats.

Att nå bloggare via bloggsök ansågs inte heller vara särskilt viktig distributionskanal; 40% tyckte detta var viktigt till mycket viktigt att jämföra med nyhetssök’s 83%.

Detta speglar även respondenternas relativt svala intresse av att nå medlemmar i och användare av sociala nätverk och media. ”Bara” 50% av respondenterna ansåg det viktigt att nå denna grupp att jämföra med 93% för traditionella journalister.

Relativt få (27%) av respondenterna var intresserade av att använda bloggen som en del av Newsdesks tjänsteutbud, i sitt PR-arbete. Då var intresset för ett socialt nätverk med medlemmar från såväl journalistkåren som kommunikationssektorn, betydligt mer intressant – hela 72% av respondenterna ansåg att detta t o m var viktigt.

I en annan undersökning gentemot Newsdesks medlemmar (journalisterna) tidigare i år, så ansåg dock bara 15% att de skulle ha glädje av en socialt nätverk där de skulle kunna hålla kontakten med bl a PR-kommunikatörer.

Den tjänst journalistmedlemmarna skulle ha störst glädje av på Newsdesk, jämte befintliga tjänster, ansågs vara en oberoende research- och faktavdelning (41% av respondenterna ansåg det).

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

PR utan journalister – inga konstigheter


Richard MacManus på bloggen ReadWriteWeb lär ha blivit tämligen förvånad över att ha fått en mail från Business Wire (en av del ledande distributörerna av pressinformation i världen) i vilket företaget påstått att det går utmärkt att skapa god PR utan journalisters inblandning. Business Wire hade hänvisat till direkt publicitet i viktiga media eller liknande som Google News och i detta fall bloggen Techmeme.

Richard kontaktade grundaren av Techmeme, Gabe Rivera, som bekräftade uppgifterna:

“…press releases are kind of like poorly-written company blog posts, which also have a place on Techmeme.” “Sometimes people want just-the-facts. Some PR Newswire releases are in fact remarkable reads.”

Det som gör mig förvånad är att någon är förvånad över att såväl företag som distributörer av pressmeddelanden utnyttjar den nya webbens möjligheter att skapa goda relationer med marknaden direkt. Inte minst mot bakgrund av hur det kommunikativa landskapet utvecklat sig.

Vill man skapa god relation med sin marknad, så går det naturligtvis utmärkt att göra det direkt med den. Utnyttja webbens möjligheter att lyssna på vad den säger, kommentera det, och berätta om det du själv vill ha sagt.

Därmed inte sagt att journalisterna saknar betydelse. Tvärtom. De är också intresserade av det du har att säga. De har inflytande förstås. Lyssna på dem, läs vad de skriver, kommentera det och berätta själv för dem det du vill ha sagt.

Andra bloggar om: , , , ,

AlphaGalileo överväger att sprida kommersiell forskning


bild-6.png

I ett mail till sina medlemmar (journalister) informerar AlphaGalileo att de överväger att också sprida kommersiell forskning. Och undrar hur vi journalister ser på den saken?

“AlphaGalileo is considering taking news of commercial products and services that have their origins in research. We expect to be doing this from mid 2008. We would like your views on the issues around applied research and commercial news. To opt out of taking alerts on this type of news as well as giving us some of your thoughts on commercial news please complete this short survey.”

AlphaGalileo är en av de ledande källorna till europeisk forskning i världen. Och används av såväl forskare och media i 85 länder. AlphaGalileo är en ideell organisation som verkar för att förmedla forskning från univeristet och andra institutioner till media och andra intressenter. Oftast i formen “pressinformation” och företrädelsevis inom konst, humaniora, vetenskap, medicin, hälsa och teknologi. Över 6.000 journalister sägs vara registrerade och använda tjänsten.

Hittills har AlphaGalileo helt förbjudit kommunikatörer att sprida kommersiella budskap. Vilket de också är väldigt tydliga med på sin webbplats: ”

“Content is accepted in all European languages, news can be embargoed and accompanied by image, sound and video files or pdf documents. Any submitted content has to highlight research and development; AlphaGalileo does not accept mainly commercial news.”

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Media massproducerar falsk eller förvrängd information


bild-5.png

Nick Davies är aktuell med boken “Flat Earth News” i vilken han lyfter fram hur illa ställt det är med den journalistiska researchen.

Antagandet grundar sig delvis på en undersökning av Cardiff University, i vilken man kikat närmare på grunden till fler än 2.000 artiklar i dagstidningar som Times, Telegraph, Guardian och Indepentent. Av undersökningen kan man konstatera två alarmerande resultat:

1) Bara 12% av artiklarna grundade sig på research helt och hållet gjord av journalisterna. 80% av artiklarna var helt och hållet, eller åtminstone delvis uppbyggda av andrahands-material/research som levererats av nyhets- eller PR-byrå. I resterande fall gick det inte att avgöra var faktan kom ifrån.

2) I de fall artikeln byggde på pressinformation så kontrollerades den endast i 12% av fallen.

I en artikel i The Guardian den 4 februari 2008 konstaterar Nick att media har blivit massprodcenter av falsk och/eller örvrängd information, istället för det trovärdighetsfilter vi lärt och förväntat oss av dem.

Ett av skälen antas vara brist på tid och andra resurser. Av undersökningen framkom också att journalister idag producerar tre gånger så mycket redaktionellt material som de gjorde för 20 år sen.

“There never was a time when news media were perfect. Journalists have always worked with too little time and too little certainty; with interference from owners and governments; with laws that intimidate and inhibit the search for truth. But the evidence I found in researching my new book, Flat Earth News, suggests our tendency to recycle ignorance is far worse than it was.” skriver han i The Gurdian.

Läs mer på bloggen Beyond PR.

Andra bloggar om: , , , , ,

Allmänheten bakom CNN’s senaste nyhetstjänst


CNN är nästa bolag i raden att dra nytta av allmänhetens intresse av att dela med sig av sina åsikter och erfarenheter. Tjänsten heter iReport och har nyligen lanserats i beta.

Mellan raderna kan man utläsa två övergripande syften med tjänsten; att försöka utnyttja kraften och mångfalden i det användarskapande innehåll som löpande produceras i allt större omfattning 1) för att skapa en ny och spännande nyhetstjänst som lockar fler och nya besökare till CNN’s sfär 2) för att ha möjlighet att plocka ut guldkornen till deras ordinarie produktioner.

CNN är dock betydligt mindre krassa och de kommersiella syftena lyser med sin frånvaro:

“With this site, we want to share our passion about the news in a way that invites you — and everyone else — to share your passion about the news. At CNN we live for news. We love talking about it. And we know that there’s a whole lot more to it than what you see on TV or read on your favorite Web site. So we’ve launched an independent world where you, the iReport.com community, tell the stories we’re not used to seeing. And the most compelling, important, and urgent ones may get seen on CNN.”Men inget ont om det. Win win. Allmänheten hungrar efter att få komma till tals, synas och i bästa fall bli lite känd.

Det som ändå är lite intressant är att CNN’s ca 4.000 nyhetsmakare nu tar hjälp av allmänheten för att skapa framtidens(?) “nyhetstjänst”; CNN som ju anses vara världens vassaste nyhetsleverantör.

En intressant metafor; när tar National Encyklopedin och Britannica hjälp av allmänheten för att göra sina lexikon bättre?

Läs mer på Cyberjournalist.net

Andra bloggar om: , , , , , , ,

JMW’s presentation från Internet Expo – en social godbit


Missade ni också seminariet “Marknadskommunikation i ett nytt landskap” på Internet Expo i Sollentuna för ett tag sen?

Då kan ni i alla fall kolla in Björn Mellstrands (VD på JMW Kommunikation) presentation.

Så här presenterar han seminariet på Internet Expos sidor:

Vilket tryck det är på allt som rör sociala medier! Konsumenterna är idag de som sätter agendan för de sociala medierna. Lösningen till framgångsrika kommunikations-lösningar är alltså att först och främst lyssna på användarna. Björn kommer under en timme att beröra frågor som tex: Hur förändras mediekonsumtionen? Hur organiserar sig konsumenten? Hur kan vi bygga vårt varumärke? Vilken är nästa stora trend?

Kolla också in föredraget på plats.
Andra bloggar om: , , , , , ,

FEL Dagens Media: “Sociala medier gör INTE pr överflödigt”


I min debatt-artikel i senaste numret av Dagens Media (nr3/08) lyder rubriken: “Sociala medier gör pr överflödigt”. En rubrik som Dagens Media har satt. Ett citat som inte kan ha kommit från mig eftersom jag aldrig sagt eller skrivit det. Ett citat som går stick i stäv med tesen för artikeln ifråga.

Sociala medier gör PR möjligt på ett nytt och effektivt sätt. Sociala medier är en mycket stor och god möjlighet för PR-kommunikatörer att skapa goda relationer med sin marknad. Kanske det bästa sättet. Mitt förslag till rubrik var: “Miljarder PR-kronor i papperskorgen” och syftade på de stora investeringar i traditionell PR som inte har någon som helst effekt. Beklagligt. Och än värre; Dagens Media erbjuder inga möjligheter att dementera eller korrigera felet. Och vad är en ev rättelse i nästa nummer av papperstidningen värd? Noll.

Andra bloggar om: , , , , ,