Fördel Obama på Facebook – 450.000 kompisar


bild-2.png

Barack Obamas övrlägnsa popularitet hos unga demokrater har förklarats bero på hans närvaro och stora engagemang i de sociala nätverken, inte minst Facebook där han har nästan 450.000 “kompisar”. Söker man efter “barack obama” i “groups” så får man naturligtvis över 500 träffar, men den största gruppen “Barack Obama (One Million Strong for Barack)” har lika många medlemmar som han har fans – drygt 450.000. Förmodligen en stor överlappning. Men ändå. Näst största gruppen heter “Barack Obama for President in 2008”. OSV. Mycket talar för Obama alltså.

Vad tror ni händer om jag söker på “Hillary Clinton”? Största gruppen “Stop Hillary Clinton: (One Million Strong AGAINST Hillary)” har över 800.000 medlemmar. Näst största gruppen heter “ANTI Hillary Clinton for president`08” med sina 64.000 medlemmar. Först på fjärde plats kommer den grupp som betstår av hennes anhängare “Hillary Clinton for President – One Million STRONG” med sina förhållandevis futtiga 19.000 supporters. Hillary själv har dock över 100.000 kompisar, något som dock står sig slätt mot Baracks numerära överläge.

Republikanerna står sig också helt slätt mot demokraterna i denna kontext. Inte ens värt att nämna deras blygsamma närvaro och brist på populäritet på Facebook.

Så frågan är – kan denna oerhörda skillnad i populäritet på Facebook bli avgörande för valutgången 2008? Mycket tyder på det. Men låt oss fortsätta följa kampen på Facebook och de andra nätverken.

Läs även “Barack klår Hillary på nätet” på Ekonominyheterna.

Andra bloggar om: , , , , , , ,