Media massproducerar falsk eller förvrängd information


bild-5.png

Nick Davies är aktuell med boken “Flat Earth News” i vilken han lyfter fram hur illa ställt det är med den journalistiska researchen.

Antagandet grundar sig delvis på en undersökning av Cardiff University, i vilken man kikat närmare på grunden till fler än 2.000 artiklar i dagstidningar som Times, Telegraph, Guardian och Indepentent. Av undersökningen kan man konstatera två alarmerande resultat:

1) Bara 12% av artiklarna grundade sig på research helt och hållet gjord av journalisterna. 80% av artiklarna var helt och hållet, eller åtminstone delvis uppbyggda av andrahands-material/research som levererats av nyhets- eller PR-byrå. I resterande fall gick det inte att avgöra var faktan kom ifrån.

2) I de fall artikeln byggde på pressinformation så kontrollerades den endast i 12% av fallen.

I en artikel i The Guardian den 4 februari 2008 konstaterar Nick att media har blivit massprodcenter av falsk och/eller örvrängd information, istället för det trovärdighetsfilter vi lärt och förväntat oss av dem.

Ett av skälen antas vara brist på tid och andra resurser. Av undersökningen framkom också att journalister idag producerar tre gånger så mycket redaktionellt material som de gjorde för 20 år sen.

“There never was a time when news media were perfect. Journalists have always worked with too little time and too little certainty; with interference from owners and governments; with laws that intimidate and inhibit the search for truth. But the evidence I found in researching my new book, Flat Earth News, suggests our tendency to recycle ignorance is far worse than it was.” skriver han i The Gurdian.

Läs mer på bloggen Beyond PR.

Andra bloggar om: , , , , ,

Allmänheten bakom CNN’s senaste nyhetstjänst


CNN är nästa bolag i raden att dra nytta av allmänhetens intresse av att dela med sig av sina åsikter och erfarenheter. Tjänsten heter iReport och har nyligen lanserats i beta.

Mellan raderna kan man utläsa två övergripande syften med tjänsten; att försöka utnyttja kraften och mångfalden i det användarskapande innehåll som löpande produceras i allt större omfattning 1) för att skapa en ny och spännande nyhetstjänst som lockar fler och nya besökare till CNN’s sfär 2) för att ha möjlighet att plocka ut guldkornen till deras ordinarie produktioner.

CNN är dock betydligt mindre krassa och de kommersiella syftena lyser med sin frånvaro:

“With this site, we want to share our passion about the news in a way that invites you — and everyone else — to share your passion about the news. At CNN we live for news. We love talking about it. And we know that there’s a whole lot more to it than what you see on TV or read on your favorite Web site. So we’ve launched an independent world where you, the iReport.com community, tell the stories we’re not used to seeing. And the most compelling, important, and urgent ones may get seen on CNN.”Men inget ont om det. Win win. Allmänheten hungrar efter att få komma till tals, synas och i bästa fall bli lite känd.

Det som ändå är lite intressant är att CNN’s ca 4.000 nyhetsmakare nu tar hjälp av allmänheten för att skapa framtidens(?) “nyhetstjänst”; CNN som ju anses vara världens vassaste nyhetsleverantör.

En intressant metafor; när tar National Encyklopedin och Britannica hjälp av allmänheten för att göra sina lexikon bättre?

Läs mer på Cyberjournalist.net

Andra bloggar om: , , , , , , ,