Media massproducerar falsk eller förvrängd information

bild-5.png

Nick Davies är aktuell med boken “Flat Earth News” i vilken han lyfter fram hur illa ställt det är med den journalistiska researchen.

Antagandet grundar sig delvis på en undersökning av Cardiff University, i vilken man kikat närmare på grunden till fler än 2.000 artiklar i dagstidningar som Times, Telegraph, Guardian och Indepentent. Av undersökningen kan man konstatera två alarmerande resultat:

1) Bara 12% av artiklarna grundade sig på research helt och hållet gjord av journalisterna. 80% av artiklarna var helt och hållet, eller åtminstone delvis uppbyggda av andrahands-material/research som levererats av nyhets- eller PR-byrå. I resterande fall gick det inte att avgöra var faktan kom ifrån.

2) I de fall artikeln byggde på pressinformation så kontrollerades den endast i 12% av fallen.

I en artikel i The Guardian den 4 februari 2008 konstaterar Nick att media har blivit massprodcenter av falsk och/eller örvrängd information, istället för det trovärdighetsfilter vi lärt och förväntat oss av dem.

Ett av skälen antas vara brist på tid och andra resurser. Av undersökningen framkom också att journalister idag producerar tre gånger så mycket redaktionellt material som de gjorde för 20 år sen.

“There never was a time when news media were perfect. Journalists have always worked with too little time and too little certainty; with interference from owners and governments; with laws that intimidate and inhibit the search for truth. But the evidence I found in researching my new book, Flat Earth News, suggests our tendency to recycle ignorance is far worse than it was.” skriver han i The Gurdian.

Läs mer på bloggen Beyond PR.

Andra bloggar om: , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: