Ny undersökning: Google PR-kommunikatörens näst viktigaste distributionskanal

Över 90% av PR-kommunikatörerna som deltog i Newsdesks senaste kundundersökning svarade att det var viktigt eller mycket viktigt att komma högt upp i Google websök med sin pressinformation.

441 av Newsdesks kunder, tillika kommunikatörer, deltog i undersökningen som genomfördes i december förra året. Vilket gav en svarsfrekvens på ca 20%.

Viktigaste distributionskanalen var som väntat journalisternas egna e-postlådor. Men då som ett resultat av journalisternas egna bevakningar. Hela 94% av respondenterna svarade att detta var viktigt eller mycket viktigt. Betydligt färre, 86%, ansåg det viktigt eller mycket viktigt att distribuera till journalisternas e-post-lådor via egna utskick (traditionella distributionslistor).

De traditionellt postala utskicken verkar helt ha tappat betydelse. Över 60% ansåg att denna distributionskanal tvärtom var mindre viktig eller helt oviktig.

Det som däremot fick Newsdesk att åter höja på ögonbrynen var att hela 84% gärna såg sin pressinformation automatiskt publicerad i relevant media. Skulle den däremot hamna i sk köpt utrymme (annonsplats, eller liknande) så svalnade intresset markant. Men ändå svarade drygt 40% att även detta var viktigt eller mycket viktigt.

Något som också var ganska häpnadsväckande var att ca 15% ansåg att det var mindre viktigt eller helt oviktigt med ett pressrum på sin egen webbplats.

Att nå bloggare via bloggsök ansågs inte heller vara särskilt viktig distributionskanal; 40% tyckte detta var viktigt till mycket viktigt att jämföra med nyhetssök’s 83%.

Detta speglar även respondenternas relativt svala intresse av att nå medlemmar i och användare av sociala nätverk och media. ”Bara” 50% av respondenterna ansåg det viktigt att nå denna grupp att jämföra med 93% för traditionella journalister.

Relativt få (27%) av respondenterna var intresserade av att använda bloggen som en del av Newsdesks tjänsteutbud, i sitt PR-arbete. Då var intresset för ett socialt nätverk med medlemmar från såväl journalistkåren som kommunikationssektorn, betydligt mer intressant – hela 72% av respondenterna ansåg att detta t o m var viktigt.

I en annan undersökning gentemot Newsdesks medlemmar (journalisterna) tidigare i år, så ansåg dock bara 15% att de skulle ha glädje av en socialt nätverk där de skulle kunna hålla kontakten med bl a PR-kommunikatörer.

Den tjänst journalistmedlemmarna skulle ha störst glädje av på Newsdesk, jämte befintliga tjänster, ansågs vara en oberoende research- och faktavdelning (41% av respondenterna ansåg det).

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

One Response

  1. Google: en viktig kommunikasjonskanal

    Direktekontakt på e-post til journalister som ønsker å motta informasjon, regnes som den viktigste kommunikasjonskanalen for kommunikatører som ønsker å nå fram med innsalg og virksomhetsinformasjon til journalister. God Google-synlighet for pre…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: