Flest amerikaner läser nyheterna på Internet


Amerikanarna är missnöjda med dagens journalistik. De anser att bloggarna och medborgarjournalister i största allmänhetkommer spela en mycket viktig roll för framtida journalistik och mediekonsumtion. Och de väljer Internet som källa till nyheter.

Det visar en undersökning från iFOCOS och John Zogby as part i vilken tusentals amerikanare deltog.

72% av de vuxna respondenterna sa sig vara missnöjda med kvalitetet på amerikansk journalistik. 61% ansåg att den inte berörde dem eller åtminstone inte levde upp till det dem hade förvänatat sig.

Vidare, 55% av det amerikanska medborgarna ansåg att bloggarna kommer spela en viktig roll för framtidens journalistik, och hela 86% av de medialt sakkunniga respondenterna.
“We are now seeing mainstream acceptance of what we call the Power of Us – the value, credibility, and vital expression of citizen and collaborative media,” säger Dale Peskin på iFOCOS, och tillägger: “We’ve arrived at a tipping point. A new definition of democratic media is emerging in our society.”

Reuters som tittat närmare på undersökningen menare att nästan hälften av de knappt 2000 som deltog i undersökningen menade att deras huvudsakliga nyhets- och informationskälla var Internet, vilket slår traditionell media med hästlängder; däribland dagstidningar som endast var huvudsaklig källa för 10% av respondenterna.

Läs också Håkan MacLeans referat på IDG.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,