Svårnavigerad social djungel


Emanuel Sidea på Ekonominyheterna redogör för hur mycket trafik en del av de relativt nya social medierna har tappat. Och antar att detta sannolikt betyder att de som investerat mångmiljonbelopp i förväntat cash flow får allt svårare att räkna hem affären. Såvitt jag kan förstå så är det inte bara trafiken som sviker dessa sociala media utan även medlemmarna. Inget pekar dock på att man slutar att vara social på webben. Tvärtom egentligen. Emanuel antyder att de de större nationella nätverken har tappat till de stora drakarna som Facebook och MySpace.

Jag har dock svårt att tro det. Inte minst för att även dessa drakars medlemmar minskar i antal. Något man länge prognostiserat, då man hela tiden antagit att folk kommer söka sig till nischmedia i större utsträckning. Nej, det sannolika skälet till att nämnda communities blir mindre populära är att konkurrensen kraftigt ökat från annan social media och andra sociala funktioner på webben.

Och av Emanuels artikel framgår också att den relativt lokalt nischade communityn Apberget som Västerbottenkuriren köpte för inte så länge sen, är den tjänst som hållt emot mest och “bara” backat 4%.

Andra bloggar om: , , , , , , ,