“Media is how producers and consumers interact”


Här ett citat som jag snappade upp från “Fyra Nyanser av Brunt“, men som ursprungligen kommer från chefen för Havas Media Lab, Umair Haque:

“Media isn’t just “content” and “pipes”. Media is the stuff that stitches together the fabric of production and consumption: it’s how producers and consumers interact.”

Sätt detta i ett PR-kommunikativt perspektiv, och lämna en kommentar nedan, på vad du tänker.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Google växer snabbare än de 13 största konventionella mediehusen tillsammans


ad-marketshare-bar-chart.png

I mina tidigare två inlägg så har jag skrivit hur webben håller på att slå ut TV och hur dålig annonsingången är för dagspressen i USA. Och jag kan inte låta bli att förälda detta med ytterligare ett relevant inlägg som kort beskriver hur Google fullkomligt slår nock out på de traditionella mediehusen beträffande tillväxt. Även detta uppsnappat från Sillicon Alley Insider, men även från TechCrunch.

Alley Insider har kikat på de i USA 17 största mediahusens annonsingång och tillväxt under 2007 och jämfört med 2006. Däribland Google (GOOG), Yahoo (YHOO), Time Warner (TWX), Disney (DIS), Viacom (VIAB), CBS (CBS), and Clear Channel (CCO).

Av undersökningen har man kunnat konstatera att mediahusens växt (omsättning) med 9% från 2006 till 2007, från 53 till 58 miljarder dollar. Och att omsättningen på webben växte med 28% medan offline endast växte med 3%. M a o – annonspengarna går från offline till online.

Men det som är iögonfallande är Googles frammarsch. Bolagets annonsingång ökade 44% (2,7 miljarder dollar), medan dess tre värsta konkurrenters (Yahoo, Microsoft, and AOL) endast ökade 15% (1,3 miljarder dollar) – tillsammans!

Och det mest iögonfallande och häpnadsväckande är, om jag förstått saken rätt, att Googles årliga tillväxt på två miljarder dollar, är dubbelt så stor som de resterande 13 offlline-bolagens tillväxt tillsammans (Yahoo, Microsoft, and AOL exkluderade)!

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Sämsta annonsingången på 50 år


Jag läste i en notis i Sillicon Alley Insider att dagstidningarna i USA hade den sämsta annonsingången på 50 år under 2007. Omsättningen minskade med 9,4% till 42 miljarder dollar. Detta enligt Newspaper Association of America, som började sina mätningar år 1950.

Men det brukar ju sällan vara någon fara för tidnignarna, då annonsförsäljningen på webben ofta brukar väga upp mot tappet i den tryckta produkten. Men år 2007 blev ett sorgligt år även på den punkten, då omsättningen för webben endast ökade med 18,8% under 2007 att jämföra med 31% året innan.

Passa också på att läsa The New Yorker’s artikel “Out of print” av Eric Alterman.

Här ett inledande uttdrag:

“Bill Keller, the executive editor of the Times, said recently in a speech in London, “At places where editors and publishers gather, the mood these days is funereal. Editors ask one another, ‘How are you?,’ in that sober tone one employs with friends who have just emerged from rehab or a messy divorce.” Keller’s speech appeared on the Web site of its sponsor, the Guardian, under the headline “NOT DEAD YET.””

Läs även: “Exit papperstidningen” på Ekonominyheterna.

Andra bloggar om: , , , , ,

Webben på väga att slå ut TV


MMS senaste rapport talar sitt tydliga språk; unga TV tittare flyr från TV-rutan till förmån webbens förlovade värld. På webben finns allt som gör livet lite roligare, intressantare och mer spännande; där finns filmerna att ladda ner innan de ens hunnit släppas på bioduken; där finns kompisarna; där finns de nya vännerna; där finns besökarnas egna redaktionella alster i forma av texter, bilder, videor; och där kan man själv bidra med det man vill säga eller visa.

Unga killar har sen fler år i allt större utsträckning börjat rata TV till förmån för webben, skriver DN som utgått från MMS rapport i en artikel i lördagens tidning (samt nätupplaga). Nu kommer också tjejerna. Killarnas TV-konsumtion är nere i 1 timme och 42 minuter, och tjejernas har krypit ner till 2 timmar. Marknadskommunikatörerna svarar direkt med att också dem bli mer restrektiva till det annars alltid så populära TV-mediet. Tillväxten blev futtiga 3,3% under 2007. Medan Internet växte med 35,6%.

Dagens Media skriver i sitt senaste nummer att “priserna rasar i TV” och menar med detta att priset för att synas i TV har sjunkit till rekordlåga nivåer. I artikeln skriver man att en snitt-kampanj kostar 37% mindre idag än vad den gjorde år 2000.

Nu börjar även PR-kommunikatörerna lägga om sina kommunikativa strategier till förmån för webbens inflytelserika media. Att lägga alla sina resurser på att få Radio, TV och pressen att skriva gott om sin företag håller successivt på att tappa sin betydelse i takt med att de traditionella medierna förlorar sina lyssnare, tittare och läsare.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,