“Stop Pushing, Start Pulling”


I ett nyligen publicerat inlägg på Now is Gone-blogg, uppmanar Geoff Livingstone oss PR-kommunikatörer – ännu en gång: “Stop Pushing, Start Pulling“.

Hans erfarenheter är att PR-kommunikatörer har förstått vikten av det nya sociala medielanskapet, men helt missförstått hur det fungerar, och i synnerhet hur de själva ska föhålla sig till och utnyttja det.

I stället för att lyssna, deltaga och bidra, till den konversation och socialsiering som florerar på webben, så väljer man den gamla one-way-marketing-modellen, även här.
Man startar en blogg, utan att ha något att säga. Man försöker identifera de bloggar som har inflytande på företagens marknad, och pusha på dem information i förhoppning om publicitet. Man blir medlem i en “community” där man inte hör hemma. OSV.

Geoff menar att så som många kommunikatörer idag förhåller sig och använder det nya medialandskapet är förskastligt:

“All in all, it’s a general push mentality that companies can’t seem to get over.”

“In a two-way fractured media environment, companies need to understand that they are not the center of a customer’s world. Far from it. In fact, a customer probably couldn’t give a damn about Company X UNLESS it’s an active member of their community, a member who understands them and tries to resolve particular needs. Companies must become part of the larger whole.


“Do your homework, and participate! Then you will attract people to your social media.”

“Stop playing by the old rules, and learn the game.”

Andra bloggar om: , , , , , , ,