7 tips för bra video-kommunikation


År 2008 sades blir web-videons absoluta genombrott. Och nog verkar den vara på god väg att slå. Ike Pigott som bloggar för Now is gone har jobbat 16 år på TV och menar att möjligheterna att kommunicera i rörligt media aldrig varit bättre än nu, men att det heller inte är snutet ur näsan.

I sitt senaste inlägg ger han oss sju vettiga tips att tänka på till alla kommunikatörer som köpt video-kamera:

1) Do you know precisely what you want to communicate with a video? (If you’re lucky, the viewer leaves remembering one thing. Just one. Try to say too many things and you say nothing at all.)
2) How are you going to use the video? (If you’re only going to the web, a lower-budget format might be acceptable. If you have designs on using it for something else, the quality will bite you.)
3) Who is doing your editing? (Great video and great content can be rendered useless in the hands of a ham-fisted editor.)
4) Is the tone of the video right for your intended message?
5) Will anyone care? (If you don’t know why anyone will care, then you don’t have a message worth delivering.)
6) How does this fit in the overall communications plan? (Will the video enhance other efforts already underway? Or will it overshadow/undermine?)
7) Do you have a sufficient budget to hire the right people, or get the right training?

Andra bloggar om: , , , , ,