Geoff Livingstone: “Brilliant content powered by social media tools can add a lot of charm”


Geoff Livingston, som skrev den intressanta boken “Now is Gone”, uppmanar PR-folk i ett blogg-inlägg att tillmötesgå såväl journalisters som alla andra intressenters önskemål om att enkelt få tillgång till den information de förfogar över.

Geoff skriver:

“A lot of time and energy is spent luring journalists to the story and sustaining the courtship. Finding the message. Tricking out the release. Crafting the pitch. Getting attention. Constructing a provocative newsroom. Exploiting the sexiest medium. Aside from journalists, bloggers, investors, members and prospects are also benefiting from this ceremony. You should do whatever you can to keep them coming back for more. Brilliant content powered by social media tools can add a lot of charm (although a lot of corporations are still making limited use of new media in communications).”

Och jag kan inte annat än att hålla med; varför envisas många kommunikatörer att hålla inne med sin information, och inte tillmötesgå allas behov att enkelt och effektivt få tillgång till den, om så önskas?

Andra bloggar om: , , , , , ,