Gränserna mellan redaktionellt och reklam luckras upp i smyg?


Diskussionen om hur media i allt större usträckning säljer sin själ och integritet och tummar på de pressetiska reglerna, har blossat upp igen. Och det är inte så konstigt. För visst är det så. Rätt eller fel, det tåls att diskutera.

Bloggen Vassa Eggen har valt att något kritiskt kommentera Håkan Lindqvists artikel “Vakta journalistikens gränser“. Kort: Håkan är kritisk till “att gränserna mellan redaktionellt material och reklam överlag tycks vara på väg att luckras upp och att detta utan större diskussion accepteras.” Olle Lidbom bakom bloggen ifråga menar att Håkans text “är både tendentiös och felaktig”. Och att han “pennar lika förhastat som obildat” då han pratar om “advetorials”.

Med förbehåll för att jag endast skummat artikeln i journalisten. Men – det är rätt, Olle – Håkan definerar advetorial felaktigt. Å andra sidan så kanske man inte ska märka ord. Utan försöka förstå andemeningen.

Vad vi med säkerhet vet är att media generellt sätt är lättköpta. Att media vänder ut och in på sig själva för att minska kostnader och öka intäkter. Och vad vore bättre att byta lite redaktionella kostnader mot intäkter, och samtidigt behålla såväl läsarvärde som läsare? Vilket sker i mycket stor utsträckning i alla typer av media. På en mängd mer eller mindre kreativa sätt.

Därmed inte sagt att Café har sålt sin sk “läsarservice”. Men min tro och övertygelse, är klädvarumärkena i fråga har i och med den sk läsarservicen, nu större incitament att figurera i tidningens sålda utrymmen vare sig det är annonser eller sk advetorials. Åtminstone stärks relationen mellan mediet ifråga och varumärken som potentiella kunder (annonsörer, eller liknande). Nere på kontinenten så köpslår man med redaktionellt utrymme som handelsvara. Så här kan det exempelvis låta: “Nu har vi köpt åtta helsidor i ert magasin, men inte fått något redkaktionellt utrymme. Det är inte okej, det får ni fixa.” Och i de fall jag känner till, så har man också fixat det. Rätt eller fel? Döm själva.

Andra bloggar om: , , , , , , ,