Googles nya Sverige-VD visar vägen för PR-kommunikatörer


Traditionellt sett så har vi kunnat kartlägga vår målgrupp någorlunda väl. Vi har tagit reda på var den är; vad den vill ha; vad den gör; osv. Och på så sätt har vi kunna rikta våra budskap till målruppen någorlunda effektivt.

Men med webben som spelplan har målgruppen börjat röra på sig; dela sig; flyta ut, ändra sig, osv, vilket gjort karläggningen svårare och inte minst dyrare. Men nu kommer de nya systemen för effektiv marknadskommunikation. Välkommen Stina Honkamaa. Ny chef för Google Sverige. Och välkommen Google Adwords. Annonsprogrammet har funnits i många år, men skam den som ger sig, nu lyfter det.

“Jag har svårt att veta vem som är intresserad av mina varor eller tjänster, men när dem söker efter något liknande, så vill jag finnas där med mina erbjudanden.”

DN skriver idag:
“Under 2007 växte marknaden för sök med närmare 70 procent till en miljard kronor, enligt undersökningsbolaget IRM. Och i år väntas marknaden växa med ytterligare 45 procent. Google uppger inte vad man har för intäkter i Sverige. Men branschorganisationen Sveriges Annonsörer uppskattar deras marknadsandel till 70-75 procent. Stämmer detta, och IRM:s prognos för 2008 slår in, kommer Google att dra in över en miljard kronor i år bara i Sverige.

Googles Sverige satsning med ny chef och omfattande nyrekrytering i största allmänhet ger oss ytterligare indikationer på att sökordsmarknadsföringen har lossnat och kommer att accelerera i fart och omfattning.

Till DN säger hon: “Många direktörer förstår fortfarande inte hur Googles affärsmodell fungerar.” Något hon kommer att ändra på och förhoppningsvis samtidigt visa vägen för alla PR-kommunikatörer som ju står för samma utmaning. Medielandskapet har förändrats. Likaså journalisternas arbetsmetoder. Det är snudd på omöjligt för någon PR-kommunikatör att på ett kostnadseffektivt sätt kartlägga vilka personer (journalister eller liknande) med inflytande på marknaden som är intresserade av deras information. Några – ja – men alla – nej. Välkommen alla nya system som istället ser till att deras information görs tillgänglig där deras målgrupp finns och söker.

“Jag har svårt att veta vilka journalister och andra med inflytande på min marknad, som är intresserad av min information, men när dem söker efter något liknande, så vill jag finnas där med den.”