Stefan Hyttfors, Wenderfalck: “Skriv och publicera dina nyheter för Google istället för massmedier”


Brit Stakston på JMW skriver nyligen i ett blogginlägg: “Socialamediarevolutionen är ett faktum“. Stefan Hyttfors på PR-byrån Wenderfalck skriver i ett debattinlägg i Dagens Media: “Pull ersätter push på internet”.

Ni kanske inte håller med mig, men jag skulle vilja påstå att detta är åtminstone lite av ett paradigm-skifte!

Jag har under flera år, och i flera inlägg i min blogg, varit en smula bitter och frustrerad över att inte PR-byråer väljer att se, förstå och utnyttja det nya medielandskap och de nya förutsättningar till effektivare PR som det bär med sig. Frustration som stundtals har övergått i ren kritik. Sistnämnda är jag en smula ångerfull för idag. Har också fått mig en och annan näsknäppa för det. Säkerligen med all rätt. För kanske finns det anledning att skynda långsamt, och Rom byggdes inte på en dag, osv.

Men oavsett det, så ser jag nu ett trendbrott som gör mig mycket glad: PR-byråer har vaknat, börjat förhålla sig till det nya och till och med utnyttja det.

Låt mig får återge några av Stefans inlägg i debatten:

“Är ditt huvudsakliga fokus att rädda en döende medieindustri eller är du i första hand ute efter att skapa och underhålla relationen till dina kunder?”

“Om du skapar tillräckligt intressant innehåll kommer uppmärksamheten utan dyra medieköp. Börja med en innehållsstrategi och en utgivningsplan. Sedan är det bara att producera och publicera, testa och utvärdera.”

“Den enda avgörande skillnaden mellan medieföretag och “övriga” är att medieföretagen måste tjäna pengar på sin uppmärksamhet.”

“Allt fler startar sitt surfande från sökmotorn. Det betyder att vi nu börjar ta kontroll över vår mediekonsumtion. Pull istället för push – en helt ny ordning.”

“Skriv och publicera dina nyheter för Google istället för massmedier. Pull betyder att du ska finnas där när jag letar efter dig.”

“Kräv att din PR-byrå levererar icke-köpta sökord istället för pappersnotiser.”

Och så ett par uttdrag ur Brit Stakstons blogginlägg:

“Sociala medier ger företag chansen att kunna ge sin bild av verkligheten, kommentera dagsaktuella skeenden och visa på den kunskapsbit man själv bidrar med i det som sker i omvärlden. Vilket ytterst också förändrar pr-konsulters roll, för det handlar idag om så mycket mer än stora releaser via journalister idag. Företagen kan själva, extremt kostnadseffektivt, få ut sitt budskap.”

“Sociala medier handlar om något lika naturligt som el, telefon eller organisationsnummer för företag och genomsyrar all intern och extern kommunikation idag. Utan sociala medier kommer man inte finnas för kunden/konsumenten. Utan sociala medier kommer man snabbt vara extremt ineffektiv både vad det gäller till exempel anställdas arbetstid, interninformation och extern marknadskommunikation.

Sociala medier är navet i all kommunikation, exkluderar inget och fångar upp allt varumärkesbyggande arbete. Gör alla marknadsaktiviteter sökbara, delbara över tid och ska förstås bygga på en genuin vilja till tvåvägskommunikation. En dialog med konsumenter och kunder som dessutom blir en ständig källa till utveckling.

Hur kan man som företag ens överväga att stå utanför allt detta?”

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Från RSStrom-läsare till gratistidningar: Reklamfinansierad gratismedia här för att stanna


Vet ni vad “eisa peitää” betyder på finska? Svar: “Får ej övertäckas”. Om du inte visste det så här det nästan till ovanligheten. Var och varannan svensk vet nämligen det eftersom de så många gånger hamnat på toaletten utan att ha något annat att läsa en de varnanande uppmaningarna på elementen: “Får ej övertäckas”, “Eisa peitää”, “Ne pas couvrir”, osv.

Nu börjar ju de där elementen försvinna till förmån för modernare alternativ som slingor i golvet, men när jag jobbade med tidningar för tio är sen, så var halva grejen att hitta effektiva distributionssätt för att nå ut med till en mottaglig målgrupp. Jag funderade ofta på var man bäst fångade upp målgruppen. Hade man en skidtidning så skulle stolsliften vara ett bra ställe, tänkte jag, om det inte hade varit för den lite tuffare miljön beträffande väder och vind? Men en tidning i hårdplast kanske? Däremot i tunnelbanan, en tidning med kort allmän- och populär-journalistik. Två år senare så snodde Metro den idén.

Och så tänkte jag på toaletten… Om det nu är så att man hamnar där ganska ofta utan att ha något att läsa, så att man rabblar “Eisa peitää” fram och tillbaka, och till och med lär sig vad det betyder, så borde man snudd på kunna leverera vilken skräptidning som helst vid detta tillfälle och den skulle ändå läsas, så länge den är intressantare än “Eisa peitää”.

Problemet här var: “Hur ska den distribueras?” Svårt. Men några år senare, närmare bestämt december 2005, kom lösningen på problemet: RSStrom Reader som printade ut skräddarsydda RSS-flöden av nyheter direkt på toalettpappret! Toppen.

Jag vet inte om den där RSStrom-läsaren någonsin slog igenom. Har inte sett så mycket av den sen dess. Förmodligen en kombination av teknikproblem med kostnad.

Men så läste jag Martin Jönssons inlägg “Som om gratistidningarna inte fanns” där han är kritisk mot varför inte gratistidningarna fick mer utrymme under WAN och indirekt mot de som negligerar gratistidninarnas relativt kraftiga tillväxt (20% 2006-2007 jämfört med 2.6% för betaltidningarnas).

Jag håller med honom. Men vill inte bara begränsa mig till “tidningar” utan all “gratismedia”, vars tillväxt måste vara oerhört mycket större än nyss nämnda, om man räknar in bloggar och liknande. Och till och med RSStrom-läsare.

Och banne mig om den snart inte kommer att slå snart trots allt, inte minst nu när RSS-flödena går att reklamfinansiera. Läste nyss Urban Lindstedts blogginlägg: “RSS-annonsering växer“, där han bl a skriver:

– RSS-flöden, som gör det möjligt att prenumerera på uppdateringar av bloggar och andra webbsajter, håller på att växa till sig till en egen reklamkanal. Amerikanska Gawker Media som kontrollerar en rad populära bloggar rapporterar att intäkterna av rss-annonser växt med 300 procent under Q1 2008 i jämförelse med samma period förra året.

Andra bloggar om: , , , , ,