Läkemedelsinformationen sprids bäst på nätet

Läkemedelsbolagen pionjärer på sociala medier” skriver Fredrik Wass idag i InternetWorld. Och ägnar en hel artikel åt att utröna hur läkemedelsbolagen i synnerhet Pfizer använder sig av Internet PR och däribland de sociala medierna för att på effektivt sätt kommunicera med sin målgrupp.

Av artikeln kan man konstatera att läkemedlesbolagen och deras representanter är oerhört positiva till de nya kommunikativa möjligheter som uppstått i och med den andra generationens webb. Särskilt mot bakgrund av hur hårt reglerade marknadskommunikationen är för de företag som lever på receptbelagda läkemedel, där det i princip är förbjudet marknadsföra sina produkter på köpt plats.

– Jag tror att vi måste börja jobba med attention-biten, både pr på nätet, sociala medier och de möjligheter som finns där. Eftersom vi arbetar aktivt med sökmotoroptimering driver vi den trafik som finns till våra webbplatser. Men vi måste också skapa mer trafik genom att nå ut med kunskap om våra sjukdomsområden och att det många gånger finns effektiv hjälp att få, säger Caroline Karlström webbansvarig på Pfizer till InternetWorld. Och tillägger:

Vi måste ta reda på var besökaren är och kommunicera med henne där, säger hon. Vi kan fundera på hur vi själva kan skapa sociala medier och hur ska vi använda informationen som redan finns där ute. Jag tror vi kan använda det materialet jättemycket. Det ger oss möjligheter att kommunicera med nya målgrupper på ett nytt sätt.

Och Pfizers informationsdirektör Sven-Eric Söder menar på InternetWorld:

– Det kommer att bli vanligare att läkare hänvisar patienter till produktsajter. Det går inte att komma ihåg allt som doktorn säger. Vi märker på de frågor vi får att patienten redan fått tips någonstans, ofta i ett community.

Jag säger inte emot. Tvärtom. Även på Newsdesk ser vi en tydlig trend på ovan nämnda. 100-tals läkemedelsbolag och liknande har på ganska kort tid anslutit sig till Newsdesk för att på effektivt sätt sprida sin information överallt där de med inflytande på deras marknad finns och söker.

I samtliga fall har man nått ut till helt nya grupper av människor som man aldrig tidigare nått, och som dessutom visat sig haft stort inflytande på sin omgivning.

Några av företagen är Abbott, Actelion, Amgen, Astra Zeneca, Baxter Medical, Bayer, McNeil, Schlering Plough, Photocure, Roche, Sanofi och Wyeth. Men även aktörer som Apoteket och LIF.

Däremot så är jag tveksam till om de är pionjärer. Med förebehåll för de begränsade erfarenheter jag har inom läkemedelsindustrin, så har vi mest sett klassiska “PR- och CRM-aktiviteter” som kongresser, konferenser, seminarier, luncher, give aways, etc. Tech-sektorn har enligt min mening alltid varit först med att utnyttja Internet PR fullt ut. Men det är ju irrelevant.

Fredrik kommenterar även sin egen artikel på sin blogg.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

2 Responses

  1. Håller helt med angående det där med pionjärer och till mitt försvar kan jag säga att jag inte var inblandad i rubriksättandet. Det är faktiskt lite missvisande.

  2. Jo, det är ju som vanligt med redigerare och derars rubriksättning. Men inget som påverkade en annars bra och genomarbetat artikel 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: