Media trovärdigare med redaktörer?

Wikipedia-grundarens nya uppslagsverk – Citizendium – med hundratals kritiskt granskande redaktörer väcker blandade känslor. Verket ska bli världens mest trovärdiga. Frågan är om redaktörer är rätt strategi för det?

Andra generationens web har som bekant gjort det möjligt för vem som helst att mycket enkelt och effektivt uttrycka sig på webben; ta del av andras uttryck samt nätverka. Detta resulterat i en kommunikativ anarki av sällan eller aldrig någonsin skådat slag. På gott och ont. Mestadels gott enligt min mening.

Traditionell media vars roll och excistensberättigande alltid har varit att samla in, granska, förädla, förpacka och distribuera, har tappat mark, till förmån för ny social media, som i många fall konkurrerar ut gammelmedias roll på många av ovan nämnda konkurrensmedel.

Gammalmedias roll har ställts på sin spets. När de inte längre är bäst på att samla in och distribuera. Så krävs full satsning på förpacka och förädla. I synnerhet sistnämnda. Där den kritiska granskningen är en av de allra viktigaste ingredienserna.

Idag kunde vi läsa om Wikipedia och dess grundare – Larry Sanger – på dn.se. Wikipedia är som bekant en symbol för hur kraftfull den samlade kunskapen är hos gemeneman, när man samlar, förpackar och gör den tillgänglig.

Den skriver att Wikipedia under juni månad förra året hade nära 7 miljarder besökare, eller runt 2 500 besökare i sekunden. Hissnade siffror.

Det som är intressant med Wikipedia är att man lyckats skapa ett hyfsat pålitligt uppslagsverk helt utan redaktörer, mig veterligen. Ett uppslagsverk som bygger på att alla kan bidra med kunskap men även redigera och ta bort. Vilket ju är fundamentan för en wiki.

Trots wikins och wikipedias förträfflighet så sägs Larry vara kritisk. Till DN säger han:

– Jag tror på att samarbeta för att nå kunskap.

– Det finns otroligt mycket intressant och användbart på Wikipedia men man måste granska texterna med kritiska ögon.

Sistnämnda har föranlett Larry att skapa det som sägs ska bli världens mest trovärdiga uppslagsverk – Citizendium.

Till DN säger Larry:

“Citizendium är öppet precis som Wikipedia, men vi har nära 300 experter och forskare som granskar artiklar och ändringar och man måste uppge vem man är innan man skriver.”

Detta har väckt blandade känslor. Kan redaktörer göra verket trovärdigare? Kan användarna därmed sluta med att förhålla sig kritiskt till det som förmedlas via Wikipedia? Eller räcker det med att bara vara lite kritisk?

Var inte poängen med wikis att den samlade kunskapen ofta smällde högre än en redaktörs urval och bedömningar?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

2 Responses

  1. […] Kristofer Björkman som är upphovsman och grundare till Newsdesk skriver om ”nya” wikipedia på sin blogg. […]

  2. […] – bookmarked by 2 members originally found by lag24 on 2008-07-22 Media trovärdigare med redaktörer? https://pr20.wordpress.com/2008/07/04/media-trovardigare-med-redaktorer/ – bookmarked by 4 members […]

Leave a Reply to Hur trovärdigt är Wikipedia? « Lärstödsnytt Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: