Facebook fortsätter att växa – 303% i Europa


Mot alla odds – Facebook fortsätter att växa t o m i USA med 38%. Undersökningen sägs komma från Comscore. Men tipset fick jag från Gunnar Lindbergs Nätkoll.

I Europa växte nätverket med 303%. Och i Sydamerika med hela 1055%. Anledningen till att jag skriver “mot alla odds” är att jag själv gjorde bedömningen att de “breda” sociala nätverken skulle tappa mark mot en myriad nischade nätverk. Men nog verkar det som om Facebook står emot.

Enligt Gunnar står MySpace fortfarande och stampar på blyga 3% tillväxt overall.

Andra bloggar om: , , ,

Ja – microbloggen viktig i modern PR-kommunikation


Imorse ställde sig Fredrik på bloggen “Next Generation Internet” frågan: “Personliga flöden (mikroblogg): Är det nått att ha för företagen?” Vilket snabbt ledde till en spännande kommentar-sträng mellan några andra bloggare, tillika microbloggare som Jonas Nockert och deeped.

I sitt inlägg svarade Fredrik själv – ja – på sin fråga och sammanfattade värdet enligt följande:

1. Man kan lära sig ofantligt mycket
2. Många jobbar spridda i företagen och detta är ett bra sätt att hålla kontakt
3. Sökbarheten, spårbarhet, transparens och öppenhet
4. Det ökade intellektuella kapitalet i företaget
5. Skapar lojalitet och tillhörighet

Och syftar på såväl en intern som extern microblogg.

Alla ovan nämnda var mer eller mindre benägna att hålla med. Även om man såg trösklar i form av en aning stelbent beteende och tröghet i anammandet av nya möjligheter. Även jag själv sällade mig till kommentatorerna och gav mitt bifall enligt följande:

” Jag tycker microbloggar så som de idag ter sig är ett utmärkt kommunikativt redskap såväl internt som externt. Om jag får nämna något om det sistnämnda; extern kommunikation. Så tror jag att publika microbloggarna är ett suveränt och mycket speciellt marknadskommunikativt instrument; ex Jaiku, Twitter, m fl. Däremot så tycker jag det finns massor av brister. Ex saknar jag profiler på de som bloggar, så jag slipper utläsa av deras inlägg och kommentarer huruvida jag ska följa dem eller inte. Och vice versa.

Det som gör de publika microbloggarna särskilt intressanta för företag att använda i sen externa kommunikation är spridningen av ny informationstyp (140 tkn one liners att jmfr med pressmeddelanden och sedvanliga blogg-inlägg) on demand i kombination med den omedelbara interaktiva feedback-funktionen, av chat-karaktär.

Jag vill passa på att säga att vi på Newsdesk under hösten kommer att addera funktionalitet av social nätverks-karaktär. Missförstå mig rätt nu – men något i stil med LinkedIn och/eller Facebook och/eller något liknande. Som en del i detta vill vi också hitta en microblogg lösning som passar företagen. Som ni vet så har vi försökt fokusera oss på att “distribuera” pressinformation on demand, istället för push. Det har lockat 1000-tals företag. Men en av många flaskhalsar i deras kommunikation är framtagandet av informationen, ex nyhet, eller liknande. Traditionellt sett är kraven skyhöga på dessa. Varför det alltid slutar med noll-kommunikation. Om dessa företag även fick möjlighet att med max 140 tkn skicka iväg daglig info till de som är intresserade (följer) så är den flaskhalsen i viss mån borttagen. Sen har vi ju det med beteende-förändringen, som slår hål på ovan nämnda. Att få representanter att börja microblogga kräver sin tid. Men vi är som sagt på hugget. :-)”

Andra bloggar om: , , , , , , ,