Blogginlägg öppnade för diskussion mellan Cision och Newsdesk


Richard Gatarskis inlägg “Cision Wire supports (some) social media“, som jag tidigare bloggade om, öppnade upp för diskussion mellan Newsdesk och Cision inför öppen ridå i kommentar-tråden. Till allas förtjusning. Inte minst Richards.

I sitt inlägg förhåller sig Richard försiktigt positiv till Cision Wires första steg mot att försöka nå ut till nya opinionsbildare i det sociala medielandskapet. Men menar att integrationen fortfarande saknas. Och att de knappast är ledande som Cision själva anför.

Richard skriver: “Cision Wire offers firms and organizations to “connect with your audience“, but in a web 1.0 fasion. As far as I can tell “connect” implies one way. There are no options for conversation, for example by commenting the releases.”

“In their words it is “the leading website for press releases and other news”. Not a very legal statement, as I doubt that claim hardly could be scientifically justified.”

Alexander Mason, Director of Business Development, på Cision North Europe, är benägen att hålla med i en kommentar till inlägget. Men menar att det åtminstone är en god start:

“However we need to start somewhere on our journey and we feel that Cision Wire is a really good start.”

I en därefter följande kommentar, hälsar Peter Ingman, VD på Newsdesk, Mason och Cision varmt välkomna in i matchen, men ifrågasätter lite ödmjukt bristande logik i hur en bra start kan hänga ihop med deras utalande att vara ledande.

Mason svarar med att bjuda in Ingman till möte i Stockholm för fortsatt diskussion, och poängterar att det måste vara kul för Gatarski att ha denna dialog i sin kommentartråd.

Vilket Gatarski i påföljande kommentar bekräftar:

“Of course I love this, a true example of a transparent opening for coopetition. We must also note that both Alexander and Peter are savvy social media conversers. So, instead of just mailing/calling me, they went ahead and shared their thoughts openly.”

Andra bloggar om: , , , , , ,


Lyssnar på Brit och Björn på JMW Kommunikation. Frukostseminarium.